Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.06.2015 09:25 druk nr 143/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Krańcowej 5
12.06.2015 09:23 druk nr 142/15 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
12.06.2015 09:21 druk nr 141/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
12.06.2015 09:19 druk nr 140/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029
12.06.2015 08:58 druk nr 139/15 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2014
12.06.2015 08:52 druk nr 138/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zwarcia umów dzierżaw gruntu z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne na czas oznaczony na okres 9 lat nieruchomości położonych w rejonie ulicy Stanisława Staszica - Porębskiej w Rudzie Śląskiej
12.06.2015 08:44 druk nr 137/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
12.06.2015 08:42 druk nr 136/15 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2014
12.06.2015 08:39 druk nr 135/15 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Ruda Śląska w Komisji Mieszkaniowej do spraw przyznawania mieszkań w Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
12.06.2015 08:36 druk nr 134/15 Projekt uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Miasta Ruda Śląska z Komisji Mieszkaniowej do spraw przyznawania mieszkań w Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
12.06.2015 08:34 druk nr 133/15 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska
12.06.2015 08:33 druk nr 132/15 Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska
11.06.2015 09:55 druk nr 131/15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią garnicą miasta Ruda Śląska
11.06.2015 09:44 druk nr 130/15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach w rejonie ulicy Sportowców
11.06.2015 09:39 druk nr 129/15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże
11.06.2015 09:34 druk nr 128/15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Sosinki
11.06.2015 09:24 druk nr 127/15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulic Zabrzańskiej i Słowiańskiej
11.06.2015 09:20 druk nr 126/15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Piotra Skargi
11.06.2015 09:12 druk nr 125/15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Kazimierza Brodzińskiego
03.06.2015 09:42 druk nr 124/15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
03.06.2015 09:20 druk nr 123/15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
03.06.2015 09:12 druk nr 122/15 Projekt uchwały w sprawie ziany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 22 stycznia 2015 r.w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
03.06.2015 09:02 druk nr 121/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej
03.06.2015 08:59 druk nr 120/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
29.05.2015 09:31 druk nr 119/15 Projekt uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej - dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
29.05.2015 09:25 druk nr 118/15 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 z siedzibą przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
29.05.2015 09:22 druk nr 117/15 / Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
29.05.2015 09:20 druk nr 116/15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
29.05.2015 09:16 druk nr 115/15 Projekt uchwały w sprawie likwidacji II Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska