Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2015 13:58 SP.0050.1.73.2015 73.2015 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
08.07.2015 13:56 SP.0050.1.72.2015 72.2015 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji z zakresu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, przechowywanej w Archiwum Zakładowym UM Ruda Śląska
08.07.2015 13:55 SP.0050.1.71.2015 71.2015 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji z zakresu Wydziału Spraw Lokalowych przechowywanej w Archiwum Zakładowym UM Ruda Śląska
08.07.2015 13:53 SP.0050.1.70.2015 70.2015 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji z zakresu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, przechowywanej w Archiwum Zakładowym UM Ruda Śląska
08.07.2015 13:51 SP.0050.1.69.2015 69.2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
08.07.2015 13:47 SP.0050.1.68.2015 68.2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
08.07.2015 13:39 SP.0050.1.67.2015 67.2015 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji z zakresu Referatu Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich, przechowywanej w Archiwum Zakładowym UM Ruda Śląska
08.07.2015 13:36 SP.0050.1.66.2015 66.2015 w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Ślaska na lata 2015-2030
08.07.2015 13:31 SP.0050.1.65.2015 65.2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
02.07.2015 16:52 SP.0050.1.64.2015 64.2015 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do ogłoszonego naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
02.07.2015 16:51 SP.0050.1.63.2015 63.2015 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do ogłoszonego naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
17.06.2015 12:24 SP.0050.1.62.2015 62.2015 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji z zakresu Wydziału Urbanistyki i Architektury, przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
17.06.2015 12:22 SP.0050.1.61.2015 61.2015 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki” Panu Mateuszowi Sobecko
17.06.2015 11:56 SP.0050.1.60.2015 60.2015 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.48.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2016 rok
17.06.2015 11:36 SP.0050.1.59.2015 59.2015 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
17.06.2015 11:32 SP.0050.1.58.2015 58.2015 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.ORG.0151-24/07 z 19 marca 2007 r. w sprawie zasad opracowywania i wydawania upoważnień pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych