Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.09.2015 11:25 druk nr 210/15 Projekt uchwały w sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
14.09.2015 11:23 druk nr 209/15 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ul. Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej
14.09.2015 11:20 druk nr 208/15 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Ignacego Kaczmarka
14.09.2015 11:18 druk nr 207/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029
14.09.2015 11:15 druk nr 206/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę NR PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
14.09.2015 11:05 druk nr 205/15 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2015 rok
14.09.2015 10:57 druk nr 204/15 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
08.09.2015 14:45 druk nr 203/15 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
08.09.2015 14:42 druk nr 202/15 Projekt uchwały w sprawie poparcia działań Prezydenta Miasta Ruda Śląska zmierzających do pozyskania do zasobu gminnego nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem ich na cele publiczne
08.09.2015 14:30 druk nr 201/15 Projekt uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
08.09.2015 14:29 druk nr 200/15 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
08.09.2015 14:23 druk nr 199/15 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
08.09.2015 14:22 druk nr 198/15 Projekt uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
08.09.2015 14:21 druk nr 197/15 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
08.09.2015 14:19 druk nr 196/15 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
08.09.2015 14:17 druk nr 195/15 Projekt uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
08.09.2015 14:16 druk nr 194/15 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
08.09.2015 14:15 druk nr 193/15 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
08.09.2015 14:14 druk nr 192/15 Projekt uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
08.09.2015 14:13 druk nr 191/15 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
08.09.2015 14:11 druk nr 190/15 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
08.09.2015 14:10 druk nr 189/15 Projekt uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
08.09.2015 14:08 druk nr 188/15 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
08.09.2015 14:03 druk nr 187/15 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
08.09.2015 14:02 druk nr 186/15 Projekt uchwały w sprawie powołania i zwołania piewrszego posiedzenia Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
08.09.2015 14:00 druk nr 185/15 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
08.09.2015 13:58 druk nr 184/15 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
08.09.2015 13:57 druk nr 183/15 Projekt uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
08.09.2015 13:56 druk nr 182/15 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
08.09.2015 13:54 druk nr 181/15 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
08.09.2015 13:52 druk nr 180/15 Projekt uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
08.09.2015 13:51 druk nr 179/15 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
08.09.2015 13:49 druk nr 178/15 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
08.09.2015 13:47 druk nr 177/15 Projekt uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
08.09.2015 13:45 druk nr 176/15 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
08.09.2015 13:40 druk nr 175/15 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
08.09.2015 13:33 druk nr 174/15 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat związanych z wymianą prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem osób, które zobowiązane są do wymiany tych dokumentów ze względu na administracyjne zmiany adresu
08.09.2015 13:29 druk nr 173/15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany Statutu Związku
08.09.2015 13:17 druk nr 172/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d nadanego Uchwałą Nr PR.0007.8.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2012 r. w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.89.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 kwietnia 2014 r.