Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2015 12:12 PR.0007.199.2015 uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska
24.09.2015 12:06 PR.0007.198.2015 uchwała w sprawie odwołania radnego Sławomira Ochlińskiego ze składu Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska oraz z funkcji Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska
24.09.2015 12:02 PR.0007.197.2015 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie
24.09.2015 11:56 PR.0007.196.2015 uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
24.09.2015 11:45 PR.0007.195.2015 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2029
24.09.2015 11:42 PR.0007.194.2015 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
24.09.2015 11:38 PR.0007.193.2015 uchwała w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2029 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2015 rok
24.09.2015 11:36 PR.0007.192.2015 uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
24.09.2015 11:27 PR.0007.191.2015 uchwaław sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
24.09.2015 11:25 PR.0007.190.2015 uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ul.Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej
24.09.2015 11:16 PR.0007.189.2015 uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Ignacego Kaczmarka
24.09.2015 11:14 PR.0007.188.2015 uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
24.09.2015 11:12 PR.0007.187.2015 uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
24.09.2015 11:09 PR.0007.186.2015 uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
24.09.2015 11:07 PR.0007.185.2015 uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
24.09.2015 11:04 PR.0007.184.2015 uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Makuszyńskiego 7
24.09.2015 10:58 PR.0007.183.2015 uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
24.09.2015 10:53 PR.0007.182.2015 uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
24.09.2015 10:52 PR.0007.181.2015 uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
24.09.2015 10:51 PR.0007.180.2015 uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
24.09.2015 10:49 PR.0007.179.2015 uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51b
24.09.2015 10:47 PR.0007.178.2015 uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Ks.Niedzieli 51b
24.09.2015 10:46 PR.0007.177.2015 uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51b
24.09.2015 10:45 PR.0007.176.2015 uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
24.09.2015 10:43 PR.0007.175.2015 uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
24.09.2015 10:42 PR.0007.174.2015 uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
24.09.2015 10:40 PR.0007.173.2015 uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
24.09.2015 10:39 PR.0007.172.2015 uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
24.09.2015 10:37 PR.0007.171.2015 uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
24.09.2015 10:35 PR.0007.170.2015 uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
24.09.2015 10:34 PR.0007.169.2015 uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Radoszowskiej 163
24.09.2015 10:30 PR.0007.168.2015 uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
24.09.2015 10:25 PR.0007.167.2015 uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
24.09.2015 10:23 PR.0007.166.2015 uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Niedurnego 50d
24.09.2015 10:21 PR.0007.165.2015 uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
24.09.2015 10:18 PR.0007.164.2015 uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
24.09.2015 10:15 PR.0007.163.2015 uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
24.09.2015 10:10 PR.0007.162.2015 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
24.09.2015 10:09 PR.0007.161.2015 uchwała w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d, nadanego uchwałą Nr PR.0007.8.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2012 r. w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr PR.0007.89.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 kwietnia 2014 r.
24.09.2015 10:07 PR.0007.160.2015 uchwała w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany Statutu Związku
24.09.2015 10:05 PR.0007.159.2015 uchwała w sprawie zwolnienia z opłat związanych z wymianą prawa jazdy lub pozwolenia na kierowaniem tramwajem osób, które zobowiązane są do wymiany tych dokumentów ze względu na administracyjne zmiany adresu
24.09.2015 09:54 PR.0007.158.2015 uchwała w sprawie poparcia działań Prezydenta Miasta Ruda Śląska zmierzających do pozyskania do zasobu gminnego nieruchomości gruntowejz przeznczeniem na cele publiczne