Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2015 14:39 SP.0050.1.107.2015 107.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej
16.11.2015 14:36 SP.0050.1.106.2015 106.2015 w sprawie wyznaczenia zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
16.11.2015 14:32 SP.0050.1.105.2015 105.2015 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta nr SP.0050.1.53.2014 z 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
16.11.2015 14:27 SP.0050.1.104.2015 104.2015 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr PC.ORG.0151-196/09 z 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
16.11.2015 14:23 SP.0050.1.103.2015 103.2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego organizację i zakres działania Biura Rzeczy Znalezionych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
16.11.2015 14:18 SP.0050.1.102.2015 102.2015 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
16.11.2015 14:17 SP.0050.1.101.2015 101.2015 w sprawie odwołania ze składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej osób powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
04.11.2015 13:14 SP.0050.2.100.2015 100.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
04.11.2015 13:12 SP.0050.1.99.2015 99.2015 w sprawie ustalenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem kapitałowym miasta Ruda Śląska
04.11.2015 13:09 SP.0050.1.98.2015 98.2015 w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia spisu z natury majątku Miasta Ruda Śląska
22.10.2015 14:53 SP.0050.1.97.2015 97.2015 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
22.10.2015 14:50 SP.0050.1.96.2015 96.2015 w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta Ruda Śląska przez określone jednostki i podmioty
22.10.2015 14:49 SP.0050.1.95.2015 95.2015 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 1.11.2015 r. do 30.04.2016 r.
22.10.2015 14:45 SP.0050.1.94.2015 94.2015 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska na stanowiskach radców prawnych
08.10.2015 11:21 SP.0050.1.93.2015 93.2015 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji z zakresu Wydziału Inwestycji, przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
08.10.2015 11:18 SP.0050.1.92.2015 92.2015 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Ruda Śląska
01.10.2015 18:55 SP.0050.1.91.2015 91.2015 w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta Ruda Śląska przez określone jednostki
01.10.2015 18:49 SP.0050.1.90.2015 90.2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
01.10.2015 18:46 SP.0050.1.89.2015 89.2015 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki” Panu Grzegorzowi Skudlikowi