Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.11.2015 12:00 SP.0050.1.115.2015 115.2015 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.57.2011 z 2 września 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
26.11.2015 11:59 SP.0050.1.114.2015 114.2015 w sprawie ustalenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem kapitałowym miasta Ruda Śląska
26.11.2015 11:55 SP.0050.1.113.2015 113.2015 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.13.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2015
26.11.2015 11:53 SP.0050.1.112.2015 112.2015 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta nr SP.0050.1.87.2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
26.11.2015 11:43 SP.0050.1.111.2015 111.2015 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiazanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
26.11.2015 11:42 SP.0050.1.110.2015 110.2015 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta nr SP.0050.1.87.2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
16.11.2015 14:44 SP.0050.1.109.2015 109.2015 w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta Ruda Śląska przez określone jednostki i podmioty
16.11.2015 14:43 SP.0050.1.108.2015 108.2015 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do ogłoszonego naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska (KK)