Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2015 13:47 druk nr 282/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.251.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.11.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2041
15.12.2015 13:43 druk nr 281/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
15.12.2015 13:40 druk 280/15 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujetymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
15.12.2015 13:38 druk nr 279/15 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
14.12.2015 15:10 druk nr 278/15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół, prowadzonych na terenie Miasta Ruda Śląska przez inne niż Miasto Ruda Śląska osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Miasto Ruda Śląska osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
14.12.2015 15:04 druk nr 277/15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2016 roku
14.12.2015 14:57 druk nr 276/15 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2016
14.12.2015 14:55 druk nr 275/15 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Wireckiej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
14.12.2015 14:53 druk nr 274/15 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Chłopskiej w Rudzie Śląskiej - Halembie