Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2016 16:42 SP.0050.1.123.2015 123.2015 w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia Miasta Ruda Śląska
07.01.2016 16:41 SP.0050.1.122.2015 122.2015 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
07.01.2016 16:40 SP.0050.1.121.2015 121.2015 w sprawie określenia zasad postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
07.01.2016 16:39 SP.0050.1.120.2015 120.2015 w sprawie wprowadzenia Zasad windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i poboru zaległych należności przez Organ Egzekucyjny - Prezydenta Miasta Ruda Śląska
07.01.2016 16:38 SP.0050.1.119.2015 119.2015 w sprawie wprowadzenia Zasad rachunkowości
07.01.2016 16:35 SP.0050.1.118.2015 118.2015 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do ogłoszonego naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Geodety Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska (FK)
07.01.2016 16:32 SP.0050.1.117.2015 117.2015 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do ogłoszonego naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budżetu Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska (FK)
07.01.2016 16:31 SP.0050.1.116.2015 116.2015 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do ogłoszonego naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowo - Księgowym Urzędu Miasta Ruda Śląska (FK)