Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2017 15:18 SP.0050.3.637.2016 637.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.01.2017 16:53 SP.0050.3.636.2016 636.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
05.01.2017 16:52 SP.0050.3.635.2016 635.2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
05.01.2017 16:51 SP.0050.3.634.2016 634.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
05.01.2017 16:50 SP.0050.3.633.2016 633.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
05.01.2017 16:48 SP.0050.3.632.2016 632.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.01.2017 10:50 SP.0050.3.631.2016 631.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.01.2017 10:49 SP.0050.3.630.2016 630.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miata na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
05.01.2017 10:48 SP.0050.3.629.2016 629.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.01.2017 10:47 SP.0050.3.628.2016 628.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
05.01.2017 10:46 SP.0050.3.627.2016 627.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
05.01.2017 10:45 SP.0050.3.626.2016 626.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
05.01.2017 10:44 SP.0050.3.625.2016 625.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
05.01.2017 10:43 SP.0050.3.624.2016 624.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
05.01.2017 10:42 SP.0050.3.623.2016 623.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
05.01.2017 10:38 SP.0050.3.622.2016 622.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
05.01.2017 10:21 SP.0050.3.621.2016 621.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
05.01.2017 10:20 SP.0050.3.620.2016 620.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.01.2017 10:19 SP.0050.3.619.2016 619.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.01.2017 10:18 SP.0050.3.618.2016 618.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
05.01.2017 10:17 SP.0050.3.617.2016 617.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.01.2017 10:14 SP.0050.3.616.2016 616.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.01.2017 10:12 SP.0050.3.615.2016 615.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.01.2017 10:11 SP.0050.3.614.2016 614.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.01.2017 10:09 SP.0050.3.613.2016 613.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
05.01.2017 10:07 SP.0050.3.612.2016 612.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
04.01.2017 15:45 SP.0050.3.611.2016 611.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
04.01.2017 15:44 SP.0050.3.610.2016 610.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.01.2017 15:43 SP.0050.3.609.2016 609.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.01.2017 15:39 SP.0050.3.608.2016 608.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
04.01.2017 15:35 SP.0050.3.607.2016 607.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.01.2017 15:30 SP.0050.3.606.2016 606.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
04.01.2017 15:29 SP.0050.3.605.2016 605.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.01.2017 15:28 SP.0050.3.604.2016 604.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.01.2017 15:27 SP.0050.3.603.2016 603.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.01.2017 15:26 SP.0050.3.602.2016 602.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
04.01.2017 15:25 SP.0050.3.601.2016 601.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.01.2017 15:20 SP.0050.3.600.2016 600.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.01.2017 15:19 SP.0050.3.599.2016 599.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
04.01.2017 15:17 SP.0050.3.598.2016 598.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
04.01.2017 15:15 SP.0050.3.597.2016 597.2016 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.150.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2016 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetu między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
04.01.2017 15:13 SP.0050.3.596.2016 596.2016 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.149.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
23.12.2016 14:57 SP.0050.3.595.2016 595.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
23.12.2016 14:56 SP.0050.3.594.2016 594.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.12.2016 14:55 SP.0050.3.593.2016 593.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
23.12.2016 14:54 SP.0050.3.592.2016 592.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
23.12.2016 14:53 SP.0050.3.591.2016 591.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.12.2016 14:52 SP.0050.3.590.2016 590.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
23.12.2016 14:51 SP.0050.3.589.2016 589.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
23.12.2016 14:50 SP.0050.3.588.2016 588.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami

1 2 3 4 5 6 następna