Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2016 14:49 SP.0050.3.587.2016 587.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.12.2016 14:48 SP.0050.3.586.2016 586.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
23.12.2016 14:46 SP.0050.3.585.2016 585.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
20.12.2016 12:19 SP.0050.3.584.2016 584.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 oraz uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
20.12.2016 12:18 SP.0050.3.583.2016 583.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
20.12.2016 12:16 SP.0050.3.582.2016 582.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
20.12.2016 12:14 SP.0050.3.581.2016 581.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
20.12.2016 12:13 SP.0050.3.580.2016 580.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
20.12.2016 12:12 SP.0050.3.579.2016 579.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
20.12.2016 12:10 SP.0050.3.578.2016 578.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
20.12.2016 12:09 SP.0050.3.577.2016 577.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
20.12.2016 12:07 SP.0050.3.576.2016 576.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
20.12.2016 12:04 SP.0050.3.575.2016 575.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.12.2016 12:03 SP.0050.3.574.2016 574.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
20.12.2016 12:02 SP.0050.3.573.2016 573.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
20.12.2016 12:00 SP.0050.3.572.2016 572.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdzialami i paragrafami
20.12.2016 11:59 SP.0050.3.571.2016 571.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.12.2016 12:58 SP.0050.3.570.2016 570.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.12.2016 12:57 SP.0050.3.569.2016 569.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.12.2016 12:56 SP.0050.3.568.2016 568.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.12.2016 12:55 SP.0050.3.567.2016 567.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.12.2016 12:54 SP.0050.3.566.2016 566.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
16.12.2016 12:53 SP.0050.3.565.2016 565.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
16.12.2016 12:52 SP.0050.3.564.2016 564.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.12.2016 12:51 SP.0050.3.563.2016 563.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
16.12.2016 12:50 SP.0050.3.562.2016 562.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.12.2016 12:49 SP.0050.3.561.2016 561.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
16.12.2016 12:46 SP.0050.3.560.2016 560.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
16.12.2016 12:45 SP.0050.3.559.2016 559.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.12.2016 12:44 SP.0050.3.558.2016 558.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych realizowanych przez powiat
16.12.2016 12:43 SP.0050.3.557.2016 557.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
16.12.2016 12:42 SP.0050.3.556.2016 556.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.12.2016 12:41 SP.0050.3.555.2016 555.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.12.2016 12:40 SP.0050.3.554.2016 554.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.12.2016 12:38 SP.0050.3.553.2016 553.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.12.2016 12:37 SP.0050.3.552.2016 552.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
16.12.2016 12:35 SP.0050.3.551.2016 551.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
16.12.2016 12:32 SP.0050.3.550.2016 550.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016
16.12.2016 12:31 SP.0050.3.549.2016 549.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.12.2016 12:22 SP.0050.3.548.2016 548.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.12.2016 12:15 SP.0050.3.547.2016 547.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
16.12.2016 12:13 SP.0050.3.546.2016 546.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.12.2016 12:12 SP.0050.3.545.2016 545.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
16.12.2016 12:11 SP.0050.3.544.2016 544.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.12.2016 12:10 SP.0050.3.543.2016 543.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.12.2016 12:09 SP.0050.3.542.2016 542.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
16.12.2016 12:08 SP.0050.3.541.2016 541.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.12.2016 12:03 SP.0050.3.540.2016 540.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.12.2016 12:02 SP.0050.3.539.2016 539.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.12.2016 12:01 SP.0050.3.538.2016 538.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna