Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2016 12:00 SP.0050.3.537.2016 537.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań bieżących realizownaych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
16.12.2016 11:58 SP.0050.3.536.2016 536.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.12.2016 11:57 SP.0050.3.535.2016 535.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
08.12.2016 12:08 SP.0050.3.534.2016 534.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.12.2016 12:07 SP.0050.3.533.2016 533.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconcych ustawami realizowanych przez powiat
08.12.2016 12:06 SP.0050.3.532.2016 532.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
08.12.2016 12:05 SP.0050.3.531.2016 531.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.12.2016 12:04 SP.0050.3.530.2016 530.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
08.12.2016 12:03 SP.0050.3.529.2016 529.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
08.12.2016 12:02 SP.0050.3.528.2016 528.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.12.2016 12:01 SP.0050.3.527.2016 527.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.12.2016 12:00 SP.0050.3.526.2016 526.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
08.12.2016 11:59 SP.0050.3.525.2016 525.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
02.12.2016 13:17 SP.0050.3.524.2016 524.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
02.12.2016 13:16 SP.0050.3.523.2016 523.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
02.12.2016 13:15 SP.0050.3.522.2016 522.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
02.12.2016 13:13 SP.0050.3.521.2016 521.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
02.12.2016 13:11 SP.0050.3.520.2016 520.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
02.12.2016 13:10 SP.0050.3.519.2016 519.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizownaych przez powiat
02.12.2016 13:09 SP.0050.3.518.2016 518.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
02.12.2016 13:08 SP.0050.3.517.2016 517.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
02.12.2016 13:07 SP.0050.3.516.2016 516.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.12.2016 13:04 SP.0050.3.515.2016 515.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.12.2016 13:03 SP.0050.3.514.2016 514.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.12.2016 13:02 SP.0050.3.513.2016 513.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
02.12.2016 13:01 SP.0050.3.512.2016 512.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
02.12.2016 13:00 SP.0050.3.511.2016 511.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
02.12.2016 12:59 SP.0050.3.510.2016 510.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
02.12.2016 12:58 SP.0050.3.509.2016 509.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
02.12.2016 12:57 SP.0050.3.508.2016 508.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
02.12.2016 12:55 SP.0050.3.507.2016 507.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizownaych przez powiat
02.12.2016 12:54 SP.0050.3.506.2016 506.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań bieżących realizownaych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
02.12.2016 12:50 SP.0050.3.505.2016 505.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizownaych przez powiat
02.12.2016 12:48 SP.0050.3.504.2016 504.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
02.12.2016 12:47 SP.0050.3.503.2016 503.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
02.12.2016 12:46 SP.0050.3.502.2016 502.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
02.12.2016 12:45 SP.0050.3.501.2016 501.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
02.12.2016 12:44 SP.0050.3.500.2016 500.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przenisień wydatków budżetowych między paragrafami
02.12.2016 12:43 SP.0050.3.499.2016 499.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przenisień wydatków budżetowych między paragrafami
02.12.2016 12:41 SP.0050.3.498.2016 498.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przenisień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
02.12.2016 12:40 SP.0050.3.497.2016 497.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przenisień wydatków budżetowych między paragrafami
02.12.2016 12:38 SP.0050.3.496.2016 496.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
01.12.2016 15:46 SP.0050.3.495.2016 495.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przenisień między paragrafami
01.12.2016 15:45 SP.0050.3.494.2016 494.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
01.12.2016 15:44 SP.0050.3.493.2016 493.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przenisień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
01.12.2016 15:43 SP.0050.3.492.2016 492.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przenisień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
01.12.2016 15:42 SP.0050.3.491.2016 491.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przenisień wydatków budżetowych między paragrafami
01.12.2016 15:41 SP.0050.3.490.2016 490.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przenisień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
01.12.2016 15:40 SP.0050.3.489.2016 489.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przenisień wydatków budżetowych między paragrafami
01.12.2016 15:39 SP.0050.3.488.2016 488.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizownaych przez powiat

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna