Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2016 15:38 SP.0050.3.487.2016 487.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
01.12.2016 15:37 SP.0050.3.486.2016 486.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
01.12.2016 15:35 SP.0050.3.485.2016 485.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
01.12.2016 15:34 SP.0050.3.484.2016 484.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.12.2016 15:33 SP.0050.3.483.2016 483.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
01.12.2016 15:32 SP.0050.3.482.2016 482.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.12.2016 15:31 SP.0050.3.481.2016 481.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
01.12.2016 15:30 SP.0050.3.480.2016 480.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
01.12.2016 15:29 SP.0050.3.479.2016 479.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
01.12.2016 15:28 SP.0050.3.478.2016 478.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
01.12.2016 15:27 SP.0050.3.477.2016 477.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.12.2016 15:26 SP.0050.3.476.2016 476.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.12.2016 15:25 SP.0050.3.475.2016 475.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.12.2016 15:21 SP.0050.3.474.2016 474.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych realizowanych przez powiat
01.12.2016 15:20 SP.0050.3.473.2016 473.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
01.12.2016 15:19 SP.0050.3.472.2016 472.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
01.12.2016 15:18 SP.0050.3.471.2016 471.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.12.2016 15:17 SP.0050.3.470.2016 470.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.12.2016 15:16 SP.0050.3.469.2016 469.2016 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.134.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17.11.2016 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016-2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
01.12.2016 15:14 SP.0050.3.468.2016 468.2016 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.133.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17.11.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
17.11.2016 13:52 SP.0050.3.467.2016 467.2016 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 oraz projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi miasta na prawach powiatu na rok 2017
15.11.2016 10:34 SP.0050.3.466.2016 466.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
15.11.2016 10:33 SP.0050.3.465.2016 465.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
15.11.2016 10:30 SP.0050.3.464.2016 464.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
15.11.2016 10:29 SP.0050.3.463.2016 463.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
15.11.2016 10:28 SP.0050.3.462.2016 462.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
15.11.2016 10:22 SP.0050.3.461.2016 461.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
15.11.2016 10:21 SP.0050.3.460.2016 460.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
15.11.2016 10:20 SP.0050.3.459.2016 459.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r
15.11.2016 10:19 SP.0050.3.458.2016 458.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.11.2016 10:18 SP.0050.3.457.2016 457.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
15.11.2016 10:17 SP.0050.3.456.2016 456.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
15.11.2016 10:16 SP.0050.3.455.2016 455.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
15.11.2016 10:15 SP.0050.3.454.2016 454.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
15.11.2016 10:14 SP.0050.3.453.2016 453.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowyh między paragrafami
15.11.2016 10:13 SP.0050.3.452.2016 452.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między zadaniami
15.11.2016 10:12 SP.0050.3.451.2016 451.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
15.11.2016 10:11 SP.0050.3.450.2016 450.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowyh między rozdziałami i paragrafami
15.11.2016 10:10 SP.0050.3.449.2016 449.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowyh między rozdziałami i paragrafami
15.11.2016 10:09 SP.0050.3.448.2016 448.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowyh między paragrafami
15.11.2016 10:08 SP.0050.3.447.2016 447.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowyh między paragrafami
15.11.2016 10:07 SP.0050.3.446.2016 446.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
15.11.2016 09:52 SP.0050.3.445.2016 445.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
15.11.2016 09:35 SP.0050.3.444.2016 444.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami
15.11.2016 09:34 SP.0050.3.443.2016 443.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
15.11.2016 09:33 SP.0050.3.442.2016 442.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.11.2016 09:31 SP.0050.3.441.2016 441.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
15.11.2016 09:21 SP.0050.3.440.2016 440.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.11.2016 13:08 SP.0050.3.439.2016 439.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016
07.11.2016 13:06 SP.0050.3.438.2016 438.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna