Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2016 13:05 SP.0050.3.437.2016 437.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
07.11.2016 13:04 SP.0050.3.436.2016 436.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
07.11.2016 13:03 SP.0050.3.435.2016 435.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
07.11.2016 13:02 SP.0050.3.434.2016 434.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
07.11.2016 13:00 SP.0050.3.433.2016 433.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
07.11.2016 12:59 SP.0050.3.432.2016 432.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
07.11.2016 12:58 SP.0050.3.431.2016 431.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
07.11.2016 12:51 SP.0050.3.430.2016 430.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
07.11.2016 12:50 SP.0050.3.429.2016 429.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
07.11.2016 12:49 SP.0050.3.428.2016 428.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
07.11.2016 12:48 SP.0050.3.427.2016 427.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji otrzymanych z budzetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
07.11.2016 12:35 SP.0050.3.426.2016 426.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
07.11.2016 12:34 SP.0050.3.425.2016 425.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
07.11.2016 12:33 SP.0050.3.424.2016 424.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
07.11.2016 12:31 SP.0050.3.423.2016 423.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
07.11.2016 12:26 SP.0050.3.422.2016 422.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r
07.11.2016 12:25 SP.0050.3.421.2016 421.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami
07.11.2016 12:23 SP.0050.3.420.2016 420.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
07.11.2016 12:22 SP.0050.3.419.2016 419.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.11.2016 12:20 SP.0050.3.418.2016 418.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
03.11.2016 17:07 SP.0050.3.417.2016 417.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
03.11.2016 17:05 SP.0050.3.416.2016 416.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
03.11.2016 17:04 SP.0050.3.415.2016 415.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
03.11.2016 17:03 SP.0050.3.414.2016 414.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
03.11.2016 17:02 SP.0050.3.413.2016 413.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
03.11.2016 17:01 SP.0050.3.412.2016 412.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r
03.11.2016 17:00 SP.0050.3.411.2016 411.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
03.11.2016 16:58 SP.0050.3.410.2016 410.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
03.11.2016 16:56 SP.0050.3.409.2016 409.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
03.11.2016 16:54 SP.0050.3.408.2016 408.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
03.11.2016 16:52 SP.0050.3.407.2016 407.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.10.2016 15:33 SP.0050.3.406.2016 406.2016 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.125.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.10.2016 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016-2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
28.10.2016 15:32 SP.0050.3.405.2016 405.2016 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.124.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.10.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
28.10.2016 15:31 SP.0050.3.404.2016 404.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.10.2016 15:30 SP.0050.3.403.2016 403.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
28.10.2016 15:29 SP.0050.3.402.2016 402.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.10.2016 15:28 SP.0050.3.401.2016 401.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
28.10.2016 15:27 SP.0050.3.400.2016 400.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
28.10.2016 15:26 SP.0050.3.399.2016 399.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
28.10.2016 15:25 SP.0050.3.398.2016 398.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.10.2016 15:24 SP.0050.3.397.2016 397.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
28.10.2016 15:23 SP.0050.3.396.2016 396.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
28.10.2016 15:22 SP.0050.3.395.2016 395.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
28.10.2016 15:21 SP.0050.3.394.2016 394.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
28.10.2016 15:20 SP.0050.3.393.2016 393.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.10.2016 15:19 SP.0050.3.392.2016 392.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.10.2016 15:31 SP.0050.3.391.2016 391.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
27.10.2016 15:23 SP.0050.3.390.2016 390.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.10.2016 15:21 SP.0050.3.389.2016 389.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.10.2016 09:44 SP.0050.3.388.2016 388.2016 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.3.352.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.09.2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna