Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.10.2016 09:42 SP.0050.3.387.2016 387.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
14.10.2016 09:41 SP.0050.3.386.2016 386.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
14.10.2016 09:40 SP.0050.3.385.2016 385.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.10.2016 09:38 SP.0050.3.384.2016 384.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
14.10.2016 09:37 SP.0050.3.383.2016 383.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.10.2016 13:26 SP.0050.3.382.2016 382.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.10.2016 13:24 SP.0050.3.381.2016 381.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień międzyrozdziałami i paragrafami
11.10.2016 13:23 SP.0050.3.380.2016 380.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
11.10.2016 13:22 SP.0050.3.379.2016 379.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
11.10.2016 13:21 SP.0050.3.378.2016 378.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
11.10.2016 13:20 SP.0050.3.377.2016 377.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
11.10.2016 13:19 SP.0050.3.376.2016 376.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.10.2016 13:18 SP.0050.3.375.2016 375.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.10.2016 13:17 SP.0050.3.374.2016 374.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
11.10.2016 13:15 SP.0050.3.373.2016 373.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.10.2016 13:14 SP.0050.3.372.2016 372.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.10.2016 13:13 SP.0050.3.371.2016 371.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.10.2016 14:04 SP.0050.3.370.2016 370.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
06.10.2016 14:03 SP.0050.3.369.2016 369.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.10.2016 14:02 SP.0050.3.368.2016 368.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi
06.10.2016 14:01 SP.0050.3.367.2016 367.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.10.2016 14:00 SP.0050.3.366.2016 366.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
06.10.2016 13:59 SP.0050.3.365.2016 365.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
06.10.2016 13:57 SP.0050.3.364.2016 364.2016 w sprawie wykonania uchwały Nr PR.0007.120.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.09.2016 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
06.10.2016 13:55 SP.0050.3.363.2016 363.2016 w sprawie wykonania uchwały Nr PR.0007.119.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.09.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
06.10.2016 13:54 SP.0050.3.362.2016 362.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r
04.10.2016 09:55 SP.0050.3.361.2016 361.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
04.10.2016 09:54 SP.0050.3.360.2016 360.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.10.2016 09:53 SP.0050.3.359.2016 359.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.10.2016 09:52 SP.0050.3.358.2016 358.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
04.10.2016 09:51 SP.0050.3.357.2016 357.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
04.10.2016 09:50 SP.0050.3.356.2016 356.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
04.10.2016 09:49 SP.0050.3.355.2016 355.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydaktów budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.10.2016 09:47 SP.0050.3.354.2016 354.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.10.2016 09:37 SP.0050.3.353.2016 353.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.09.2016 14:24 SP.0050.3.352.2016 352.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
29.09.2016 14:23 SP.0050.3.351.2016 351.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
29.09.2016 14:21 SP.0050.3.350.2016 350.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
29.09.2016 14:20 SP.0050.3.349.2016 349.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
29.09.2016 14:19 SP.0050.3.348.2016 348.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
29.09.2016 14:18 SP.0050.3.347.2016 347.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
29.09.2016 14:17 SP.0050.3.346.2016 346.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
29.09.2016 14:16 SP.0050.3.345.2016 345.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
29.09.2016 14:15 SP.0050.3.344.2016 344.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
29.09.2016 14:14 SP.0050.3.343.2016 343.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
29.09.2016 14:13 SP.0050.3.342.2016 342.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.09.2016 14:12 SP.0050.3.341.2016 341.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
29.09.2016 14:11 SP.0050.3.340.2016 340.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.09.2016 14:09 SP.0050.3.339.2016 339.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
29.09.2016 13:39 SP.0050.3.338.2016 338.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna