Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2016 11:05 PR.0007.29.2016 w sprawie skargi złożonej przez Pana xxx zamieszkałego w Rudzie Śląskiej na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej w przedmiocie „braku kompetencji oraz wprowadzania w błąd interesanta”
29.01.2016 11:04 PR.0007.28.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2015
29.01.2016 11:03 PR.0007.27.2016 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2016
29.01.2016 11:02 PR.0007.26.2016 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu i elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. ks. Niedzieli 30 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
29.01.2016 11:01 PR.0007.25.2016 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu i elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. ks. Niedzieli 32 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
29.01.2016 10:59 PR.0007.24.2016 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na rekonstrukcji wieży sygnaturki kościoła p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej – Goduli
29.01.2016 10:57 PR.0007.22.2016 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Hlonda 27 w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
29.01.2016 10:57 PR.0007.23.2016 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji kościoła p.w. św. Pawła w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
29.01.2016 10:55 PR.0007.21.2016 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 15 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
29.01.2016 10:54 PR.0007.20.2016 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 1 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
29.01.2016 10:50 PR.0007.19.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ruda Śląska ograniczonej od północy autostradą A4
29.01.2016 10:49 PR.0007.18.2016 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.44.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
29.01.2016 10:40 PR.0007.17.2016 w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem na lata 2016 – 2020 „Ruda Śląska – miastem przyjaznym osobom niepełnosprawnym”
29.01.2016 10:39 PR.0007.16.2016 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
29.01.2016 10:37 PR.0007.15.2016 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
29.01.2016 10:35 PR.0007.14.2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
29.01.2016 10:22 PR.0007.13.2016 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska za lata 2011 – 2014”
29.01.2016 10:19 PR.0007.12.2016 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2018”
29.01.2016 10:17 PR.0007.11.2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Makuszyńskiego 7
29.01.2016 10:14 PR.0007.10.2016 w sprawie zmiany Uchwały NR PR.0007.245.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
29.01.2016 10:08 PR.0007.9.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.246.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
29.01.2016 10:05 PR.0007.8.2016 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
29.01.2016 10:04 PR.0007.7.2016 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
29.01.2016 10:03 PR.0007.6.2016 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
29.01.2016 10:01 PR.0007.5.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.57.2014 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych, rodzajów wydatków, które mogą być nimi finansowane oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
29.01.2016 09:57 PR.0007.4.2016 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
29.01.2016 09:56 PR.0007.3.2016 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
29.01.2016 09:53 PR.0007.2.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
29.01.2016 09:21 PR.0007.1.2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do podjęcia działań, zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego