Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2016 16:20 SP.0050.2.469.2016 469.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej"
03.11.2016 16:19 SP.0050.2.468.2016 468.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zabezpieczenie ruchu pieszego w ciągu ul. Brańskiego - budowa chodnika wraz z oświetleniem"
03.11.2016 16:18 SP.0050.2.467.2016 467.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie śląskiej, Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej oraz Ośrodka św. Elżbiety w Rudzie Śląskiej w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III"
03.11.2016 16:11 SP.0050.2.466.2016 466.2016 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska od Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w zamian za zaległości finansowe z tytułu opłaty planistycznej, prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako geodezyjne działki numer: 989/461, 991/461 i 1313/250
03.11.2016 16:09 SP.0050.2.465.2016 465.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zakup i dostawa książek - nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych/pedagogicznych w ramach programu rządowego Priorytet 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
27.10.2016 15:18 SP.0050.2.464.2016 464.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
27.10.2016 15:17 SP.0050.2.463.2016 463.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
27.10.2016 15:16 SP.0050.2.462.2016 462.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
27.10.2016 15:15 SP.0050.2.461.2016 461.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
27.10.2016 15:14 SP.0050.2.460.2016 460.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
27.10.2016 15:12 SP.0050.2.459.2016 459.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
27.10.2016 15:11 SP.0050.2.458.2016 458.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
27.10.2016 15:10 SP.0050.2.457.2016 457.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
27.10.2016 15:09 SP.0050.2.456.2016 456.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
27.10.2016 15:08 SP.0050.2.455.2016 455.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
27.10.2016 15:07 SP.0050.2.454.2016 454.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
27.10.2016 15:03 SP.0050.2.453.2016 453.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
27.10.2016 15:02 SP.0050.2.452.2016 452.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
14.10.2016 13:28 SP.0050.2.451.2016 451.2016 w sprawie nabycia od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przez Gminę Ruda Śląska, prawa użytkowania wieczystego gruntu obejmującego działki numer 1034/5, 1030/5, 1029/5, 1028/5, 1027/5, 1036/5, 1037/5, 1038/5, obręb Orzegów k.m.3
14.10.2016 13:27 SP.0050.2.450.2016 450.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Miasta Ruda Śląska na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów"
14.10.2016 13:24 SP.0050.2.449.2016 449.2016 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SP.0050.2.434.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Ruda Śląska lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określenia harmonogramu pracy w poszczególnych punktach
14.10.2016 13:22 SP.0050.2.448.2016 448.2016 w sprawie przejęcia pojazdów na własność Miasta Ruda Śląska
14.10.2016 13:21 SP.0050.2.447.2016 447.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
14.10.2016 13:18 SP.0050.2.446.2016 446.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
14.10.2016 13:17 SP.0050.2.445.2016 445.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
14.10.2016 13:16 SP.0050.2.444.2016 444.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
14.10.2016 13:14 SP.0050.2.443.2016 443.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
14.10.2016 13:13 SP.0050.2.442.2016 442.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
14.10.2016 09:35 SP.0050.2.441.2016 441.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
14.10.2016 09:34 SP.0050.2.440.2016 440.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
14.10.2016 09:33 SP.0050.2.439.2016 439.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
14.10.2016 09:31 SP.0050.2.438.2016 438.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
14.10.2016 09:29 SP.0050.2.437.2016 437.2016 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych nr....i nr....,stanowiących własność Gminy Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym A&S Bau Sp. z o.o.
10.10.2016 12:44 SP.0050.2.436.2016 436.2016 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska od Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w zamian za zaległości finansowe z tytułu opłaty planistycznej, prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako geodezyjne działki numer: 762/461, 767/496, 779/496, 992/461 i 996/496
10.10.2016 12:43 SP.0050.2.435.2016 435.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 15 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Solidarności
10.10.2016 12:42 SP.0050.2.434.2016 434.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wycinka drzew na terenie miasta Ruda Śląska"
10.10.2016 12:40 SP.0050.2.433.2016 433.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "ustalenie wartości nieruchomości gruntowych bez położonych na nich obiektów, przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne"
10.10.2016 12:39 SP.0050.2.432.2016 432.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa mieszkań komunalnych przy ulicy Stromej/Bytomskiej w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem projektu"
10.10.2016 12:38 SP.0050.2.431.2016 431.2016 zmmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.401.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2.09.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zakup i dostawę książek - nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych/pedagogicznych w ramach programu rządowego Priorytet 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
10.10.2016 12:36 SP.0050.2.430.2016 430.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej: 1) przy ulicy ks. Ludwika Tunkla, 2) u zbiegu ulic Alei Powstań Śląskich i Jana Styczyńskiego"
10.10.2016 12:35 SP.0050.2.429.2016 429.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawę autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej, Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej, Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej oraz Ośrodka św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej w ramach Programu Wyrównywania.
10.10.2016 12:34 SP.0050.2.428.2016 428.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa układu ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Droga do Lipin" - opracowanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenia nadzoru autorskiego przy realizacji zadania
10.10.2016 12:32 SP.0050.2.427.2016 427.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "oświetlenie świąteczne Miasta Ruda Śląska w okresie świąteczno-noworocznym 2016/2017"
10.10.2016 12:31 SP.0050.2.426.2016 426.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Jana Gierałtowskiego nr 29 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
10.10.2016 12:30 SP.0050.2.425.2016 425.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 21 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Stefana Żeromskiego
10.10.2016 12:29 SP.0050.2.424.2016 424.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
10.10.2016 12:28 SP.0050.2.423.2016 423.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
10.10.2016 12:27 SP.0050.2.422.2016 422.2016 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Rycerskiej 19 w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z zaliczeniem nakładów poczynionych na gruncie
10.10.2016 12:25 SP.0050.2.421.2016 421.2016 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ks. Niedzieli 80 w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
06.10.2016 13:50 SP.0050.2.420.2016 420.2016 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 891/48 i 861/49 położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Starej na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 846/48

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna