Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.07.2016 14:21 SP.0050.2.319.2016 319.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa odcinka trasy N-S od ul. Bukowej do ul. Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym - Inwestor Zastępczy"
18.07.2016 14:16 SP.0050.2.318.2016 318.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym na południe od autostrady A4 - zgodnie z uchwałą nr PR.0007.19.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.01.2016 r.
18.07.2016 14:15 SP.0050.2.317.2016 317.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa parkingu przy ulicy Czempiela w Rudzie Śląskiej - roboty budowlane"
18.07.2016 14:14 SP.0050.2.316.2016 316.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego - Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja, Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej
18.07.2016 14:13 SP.0050.2.315.2016 315.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowymw użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Dr Jordana z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
18.07.2016 14:12 SP.0050.2.314.2016 314.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowymw użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Dr Jordana z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
04.07.2016 11:20 SP.0050.2.313.2016 313.2016 w sprawie określenia składu komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola/szkoły dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
23.06.2016 15:30 SP.0050.2.312.2016 312.2016 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej
23.06.2016 14:29 SP.0050.2.311.2016 311.2016 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Ślaskiej- Rudzie przy ulicy NaŁąkach z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami mioejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
21.06.2016 12:02 SP.0050.2.310.2016 310.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Ustalenie wartości nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 7 zadań".
21.06.2016 12:01 SP.0050.2.309.2016 309.2016 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślaskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
21.06.2016 12:00 SP.0050.2.308.2016 308.2016 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślaskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
21.06.2016 11:59 SP.0050.2.307.2016 307.2016 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
21.06.2016 11:58 SP.0050.2.306.2016 306.2016 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślaskiej z siedzibą przy ul. ks.J. Niedzieli 51 b
21.06.2016 11:57 SP.0050.2.305.2016 305.2016 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślaskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
21.06.2016 11:56 SP.0050.2.304.2016 304.2016 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślaskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
21.06.2016 11:55 SP.0050.2.303.2016 303.2016 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślaskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
21.06.2016 11:54 SP.0050.2.302.2016 302.2016 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślaskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
21.06.2016 11:53 SP.0050.2.301.2016 301.2016 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślaskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
21.06.2016 09:58 SP.0050.2.300.2016 300.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odnowienie subskrypcji na oprogramowanie antywirusowe wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego oraz uaktualnienie subskrypcji i rozbudowa oprogramowania do zarządzania siecią
17.06.2016 09:33 SP.0050.2.299.2016 299.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017"
17.06.2016 09:32 SP.0050.2.298.2016 298.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
17.06.2016 09:31 SP.0050.2.297.2016 297.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Budowa parkingu przy ulicy Gwareckiej 31 w Rudzie Śląskiej"
17.06.2016 09:29 SP.0050.2.296.2016 296.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa mostu w ciągu ulicy Piastowskiej w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej"
17.06.2016 09:28 SP.0050.2.295.2016 295.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa parkingu przy ulicy Gwareckiej 31 w Rudzie Śląskiej"
17.06.2016 09:26 SP.0050.2.294.2016 294.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ulicy Głównej w Rudzie Śląskiej"
17.06.2016 09:25 SP.0050.2.293.2016 293.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont instalacji wodnej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ulicy Oświęcimskiej 90 w Rudzie Śląskiej"
17.06.2016 09:24 SP.0050.2.292.2016 292.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa boiska lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej - I etap"
17.06.2016 09:22 SP.0050.2.291.2016 291.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja sali gimnastycznej, remont elewacji, wymiana instalacji c.o. wraz z kotłownią olejową, wymianą dachu sali gimnastycznej, zmianą zasilania z napowietrznej na ziemne, remont nawierzchni dróg i przejść, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 125"
17.06.2016 09:21 SP.0050.2.290.2016 290.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup biletów dedykowanych dla określonych grup społecznych uprawniających do korzystania ze środków komunikacji publicznej (autobusowo - tramwajowej) na terenie miasta Ruda Śląska"
17.06.2016 09:19 SP.0050.2.289.2016 289.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku basenu krytego wraz z robowtami towarzyszącymi tj. przebudowa wejścia (wiaty), wymiana okien i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Pokoju 13 w Rudzie Śląskiej"
17.06.2016 09:18 SP.0050.2.288.2016 288.2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
17.06.2016 09:12 SP.0050.2.287.2016 287.2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
17.06.2016 09:06 SP.0050.2.286.2016 286.2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
17.06.2016 09:05 SP.0050.2.285.2016 285.2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
17.06.2016 09:04 SP.0050.2.284.2016 284.2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
17.06.2016 09:03 SP.0050.2.283.2016 283.2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b
17.06.2016 09:02 SP.0050.2.282.2016 282.2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
17.06.2016 09:01 SP.0050.2.281.2016 281.2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Jana Gierałtowskiego 29
17.06.2016 08:58 SP.0050.2.280.2016 280.2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
17.06.2016 08:56 SP.0050.2.279.2016 279.2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
15.06.2016 13:40 SP.0050.2.278.2016 278.2016 w sprawie określenia procentowego udziału poszczególnych elementów w stawce czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
15.06.2016 13:34 SP.0050.2.277.2016 277.2016 w sprawie zasad dowozu oraz zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Ruda Śląska do placówek oświatowych
15.06.2016 13:21 SP.0050.2.276.2016 276.2016 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.253.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację budynku zlokalizowanego przy ulicy Hlonda 34 - wykonanie renowacji i termomodernizacji elewacji zachodniej i południowej budynku"
15.06.2016 13:20 SP.0050.2.275.2016 275.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum nr 5"
15.06.2016 13:16 SP.0050.2.274.2016 274.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości"
15.06.2016 13:15 SP.0050.2.273.2016 273.2016 w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia przez Gminę Ruda Śląska od osób fizycznych nieruchomości położonej przy ul. Bujoczka, oznaczonej nr 1247/108, na której znajdują się częściowo ruiny domu Karola Goduli
15.06.2016 13:12 SP.0050.2.272.2016 272.2016 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wrzosowej w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
15.06.2016 13:11 SP.0050.2.271.2016 271.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 przy ul. Bielszowickiej 108 w Rudzie Śląskiej"
15.06.2016 13:10 SP.0050.2.270.2016 270.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "termomodernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 przy ul. Bielszowickiej 108 w Rudzie Śląskiej"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna