Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2015 12:19 Oferta realizacji zadania publicznego: "Zorganizowanie spotkania Wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska".
08.12.2015 11:57 EK.524.1.9.2015 Oferta realizacji zadania publicznego: „Pamiętajmy o Janie Karskim”.
03.12.2015 15:45 Komunikat i oferta na realizację zadania:„Kromka chleba + nadzieja/2015/”- pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
18.11.2015 15:52 EK.524.1.8.2015 Oferta realizacji zadania publicznego pn. Finał konkursu „Historia mojej rodziny w drzewie genealogicznym”
30.10.2015 10:45 EZ.1431.23.2015 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wybieram sport a nie dopalacze".
28.10.2015 14:38 ZOP.0901.293.2015.IS Wynik konkursu: „Zabezpieczenie pięciu miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”
16.10.2015 14:57 EK.524.1.7.2015 Oferta realizacji zadania publicznego „Spotkania Górskie Lawiny”.
30.09.2015 12:47 ZOP.0901.260.2015.IS Ogłoszenie konkursu: „Zabezpieczenie pięciu miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”
21.08.2015 10:19 EK.524.3.3.2015 Oferta realizacji zadania publicznego pn. Organizacja imprez turystyczno krajoznawczych.
14.08.2015 11:06 EZ.1431.18.2015 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Poradnictwo specjalistyczne dla uzależnionych i współuzależnionych mieszkańców Rudy Śląskiej”
22.07.2015 15:52 EK.524.2.70.2015 Oferta realizacji zadania publicznego: „Udział w Mistrzostwach Europy w Akrobatyce Sportowej”.
30.06.2015 14:30 Wynik konkursu: "Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska".
03.06.2015 13:31 ZOP.0901.131.2015.IS Ogłoszenie konkursu: "Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska\".
01.06.2015 14:54 EZ.1431.16.2015 Oferta realizacji zadania publicznego: „Edukacja obywatelska oraz prawna uzależnionych i współuzależnionych mieszkańców Rudy Śląskiej”
26.05.2015 14:58 Unieważnienie konkursu: „Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych – mieszkańców Rudy Śląskiej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”
19.05.2015 15:40 EK.524.2.69.2015 Oferta realizacji zadania publicznego: „Finałowy Turniej Młodziczek o Puchar Związku Piłki Ręcznej w Polsce”.
30.04.2015 11:14 EZ.1431.14.2015 Wynik konkursu: „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”.
30.04.2015 11:10 EZ.1431.14.2015 Wynik konkursu: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych"
30.04.2015 11:05 EZ.1431.14.2015 Wynik konkursu: „Dni Profilaktyki”
28.04.2015 15:27 ZOP.0901.104.2015.IS Ogłoszenie konkursu: „Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych - mieszkańców Rudy Śląskiej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.
20.04.2015 15:01 EZ.1431.12.2015 Wynik konkursu: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych"
16.04.2015 14:15 EK.524.2.66.2015 Oferta realizacji zadania publicznego: „Półfinałowy Turniej Młodziczek o Puchar Związku Piłki Ręcznej w Polsce”.
03.04.2015 08:51 Oferta realizacji zadania publicznego:Turystyka i krajoznawstwo.Organizacja imprez turystyczno krajoznawczych.
01.04.2015 15:20 EZ.8141.2.4.2015 Ogłoszenie konkursu: Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży.
01.04.2015 15:15 EZ.8141.2.5.2015 Ogłoszenie konkursu: "Dni Profilaktyki".
31.03.2015 14:52 ZOP.0901.82.2015.IS Wynik konkursu: „Udzielanie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z uwagi na bezdomność i przemoc w rodzinie”
27.03.2015 13:55 EK.524.1.6.2015 Oferta realizacji zadania publicznego: Finał Konkursu Fotograficznego - Ruda Śląska moje miasto "Ocalić od zapomnienia”
25.03.2015 08:58 EZ.1431.10.2015 Wynik konkursu: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych"
25.03.2015 08:54 EZ.1431.10.2015 Wynik konkursu: „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy”
25.03.2015 08:50 EZ.1431.10.2015 Wynik konkursu: „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”
24.03.2015 12:11 EK.524.1.5.2015 Oferta realizacji zadania publicznego: "IN MEMORIAM CASTRI – KU PAMIĘCI GRODU"
23.03.2015 15:20 EK.524.2.63.2015 Oferta realizacji zadania publicznego: „Turniej Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7”.
23.03.2015 15:17 EK.524.3.1.2015 Oferta realizacji zadania publicznego: „Wycieczka krajoznawczo – turystyczna sposobem na poznawanie ciekawych i interesujących zabytków Polski, spędzanie czasu wolnego oraz integracja seniorów”.
19.03.2015 15:09 EZ.1431.9.2015 Wynik konkursu: „Wakacje ze zdrowiem”.
05.03.2015 14:20 EZ.1431.8.2015 Wynik konkursu: „Profilaktyczne spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów”
04.03.2015 10:49 EK.524.2.56.2015 Oferta realizacji zadania publicznego: „Turniej Piłkarski Pogoń CUP 2015”.
20.02.2015 09:58 EZ.1431.7.2015 Wynik konkursu: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych"
17.02.2015 15:48 EZ.8141.2.2.2015 Ogłoszenie konkursu: "Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy".
17.02.2015 15:36 EZ.8141.2.3.2015 Ogłoszenie konkursu: "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży".
04.02.2015 15:05 EK.524.2.55.2015 Oferta realizacji zadania publicznego: "Organizacja Mistrzostw Śląska Dzieci i Puchar Śląska Kadetów w stylu klasycznym".
02.02.2015 13:21 EZ.8030.1.17. 2014 Ogłoszenie konkursu: „Wakacje ze zdrowiem”.
29.01.2015 15:13 EK.524.1.4.2015 Oferta realizacji zadania publicznego: Przygotowanie kółek artystycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku do występów podczas przeglądów regionalnych i (...).
28.01.2015 11:49 EZ.8141.2.1.2015 Ogłoszenie konkursu: „Profilaktyczne spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów”.
22.01.2015 13:26 EK.524.1.3.2015 Oferta realizacji zadania publicznego: Opracowanie i wydanie publikacji książkowej "Legendy Rudy Śląskiej”
22.01.2015 08:42 EK.524.2.49.2015 Oferta realizacji zadania publicznego: „Aktywne i sprawne społeczeństwo – przygotowanie uczniów rudzkich szkół do biegu sztafetowego 4-ro godzinnego”.
15.01.2015 17:54 EK.524.1.2.2015 Oferta realizacji zadania publicznego: „XXII Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej CMOK SONG”
15.01.2015 17:50 EZ.1431.1.2015 Wynik konkursu: „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”
15.01.2015 17:48 EZ.1431.1.2015 Wynik konkursu: „Diabetycy 2015”
15.01.2015 17:47 EZ.1431.1.2015 Wynik konkursu: „Godne życie i umieranie”
15.01.2015 17:45 EZ.1431.1.2015 Wynik konkursu: „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska”

1 2 następna