Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2015 17:43 EZ.1431.1.2015 Wynik konkursu: „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży”
15.01.2015 17:42 EZ.1431.1.2015 Wynik konkursu: „Aktywizacja osób starszych”
15.01.2015 17:40 EZ.1431.1.2015 Wynik konkursu: „Integrowanie mniejszości narodowych szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną”
15.01.2015 17:39 EZ.1431.1.2015 Wynik konkursu: „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”
15.01.2015 17:37 EZ.1431.1.2015 Wynik konkursu: „Ochrona praw dziecka jako element działań profilaktycznych zapobiegających patologiom społecznym”.
15.01.2015 17:35 EZ.1431.1.2015 Wynik konkursu: „Mam Alternatywę. Program profilaktyczny z zakresu narkomanii”.
15.01.2015 17:33 EZ.1431.1.2015 Wynik konkursu: „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką”
15.01.2015 17:31 EZ.1431.1.2015 Wynik konkursu: „Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane”
15.01.2015 17:29 EZ.1431.1.2015 Wynik konkursu: „Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci”
15.01.2015 17:27 EZ.1431.1.2015 Wynik konkursu: „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
15.01.2015 13:31 EZ.1431.1.2015 Wynik konkursu: „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich "
15.01.2015 13:29 EZ.1431.1.2015 Wynik konkursu: „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej"
15.01.2015 13:24 EZ.1431.1.2015 Wynik konkursu: „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”
15.01.2015 13:22 EZ.1431.1.2015 Wynik konkursu: „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych”
15.01.2015 13:16 EZ.1431.1.2015 Wynik konkursu: „Profilaktyczne spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów”
31.12.2014 12:28 EZ.1431.22.2014 Ogłoszenie wyników konkursu:„Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom”
31.12.2014 12:15 EZ.1431.22.2014 Ogłoszenie wyników konkursu: „Działalność Klubów Młodzieżowych”
22.12.2014 13:55 Wyniki konkursu: ,,Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2015 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
22.12.2014 13:42 Wyniki konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w 2015 r.
09.12.2014 15:52 EZ.8141.2.12.2014 Ogłoszenie konkursu: "Mam Alternatywę. Program profilaktyczny z zakresu narkomanii".
09.12.2014 15:48 EZ.8141.2.11.2014 Ogłoszenie konkursu: "Profilaktyczne spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów".
09.12.2014 15:42 EZ.8141.2.10.2014 Ogłoszenie konkursu: "Ochrona praw dziecka jako element działań profilaktycznych zapobiegających patologiom społecznym".
09.12.2014 15:38 EZ.8141.2.9.2014 Ogłoszenie konkursu: "Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką".
09.12.2014 15:34 EZ.524.1.17.2014 Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”.
09.12.2014 15:28 EZ.524.1.15.2014 Ogłoszenie konkursu: „Integrowanie mniejszości narodowych szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną”.
09.12.2014 15:21 EZ.8030.1.16.2014 Ogłoszenie konkursu: "Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane".
09.12.2014 15:18 EZ.524.1.13.2014 Ogłoszenie konkursu: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.
09.12.2014 15:14 EZ.524.1.19.2014 Ogłoszenie konkursu: „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”.
09.12.2014 15:10 EZ.524.1.18.2014 Ogłoszenie konkursu: „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych”.
09.12.2014 15:07 EZ.524.1.16.2014 Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”.
09.12.2014 15:03 EZ.8030.1.15.2014 Ogłoszenie konkursu: "Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci".
09.12.2014 14:59 EZ.8030.1.14.2014 Ogłoszenie konkursu: "Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska".
09.12.2014 14:53 EZ.8030.1.13.2014 Ogłoszenie konkursu: "Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży".
09.12.2014 14:49 EZ.8030.1.12.2014 Ogłoszenie konkursu: "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska".
09.12.2014 14:45 EZ.524.1.14.2014 Ogłoszenie konkursu: „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”
09.12.2014 14:42 EZ.8030.1.11.2014 Ogłoszenie konkursu: "Godne życie i umieranie".
09.12.2014 14:39 EZ.8030.1.10.2014 Ogłoszenie konkursu: "Diabetycy 2015".
09.12.2014 14:34 EZ.8030.1.9 .2014 Ogłoszenie konkursu: "Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi".
09.12.2014 14:29 EZ.524.1.12.2014 Ogłoszenie konkursu: „Aktywizacja osób starszych”.
26.11.2014 14:22 EZ.8141.2.8.2014 Ogłoszenie konkursu ofert: "Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom".
26.11.2014 14:16 EZ.8141.2.7.2014 Ogłoszenie konkursu ofert: "Działalność Klubów Młodzieżowych"
18.11.2014 09:47 EK.524 Ogłoszenie w spr. konkursu ofert pn. Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2015 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
18.11.2014 09:19 EK.524 Ogłoszenie w spr. konkursu ofert pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2015 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego

poprzednia 1 2