Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.05.2016 12:24 PR.0007.70.2016 uchwała w sprawie skargi złożonej przez Panią xxxxxx „na prezydent miasta i podległe jej służby Wydziału Spraw Obywatelskich oraz wniosku o ukaranie prezydent i osób winnych ośmieszania miasta Ruda Śląska”
10.05.2016 12:21 PR.0007.69.2016 uchwała w sprawie skargi złożonej przez Pana xxxxx na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej w przedmiocie działania na szkodę Rudzkiego Towarzystwa Hokejowego „ZRYW” Ruda Śląska
10.05.2016 12:12 PR.0007.68.2016 uchwała w sprawie skargi złożonej przez Pana xxxx na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska w związku z brakiem nadzoru nad podległymi służbami
10.05.2016 12:11 PR.0007.67.2016 uchwała w sprawie skargi złożonej przez podmiot PROFIT MANAGEMENT, reprezentowany przez Dyrektora xxxxxxx, na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska
10.05.2016 11:36 PR.0007.66.2016 uchwała w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii
10.05.2016 11:33 PR.0007.65.2016 uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.48.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17.03.2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
10.05.2016 11:30 PR.0007.64.2016 uchwała w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska
10.05.2016 11:28 PR.0007.63.2016 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod stawy
10.05.2016 11:27 PR.0007.62.2016 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod garaże położone w Rudzie Śląskiej – Bykowinie w rejonie ulicy Gwareckiej
10.05.2016 10:55 PR.0007.61.201 uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015
10.05.2016 10:54 PR.0007.60.2016 uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
10.05.2016 10:51 PR.0007.59.2016 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sprzętu stomatologicznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
10.05.2016 10:50 PR.0007.58.2016 uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.42.2016 z dnia 17 marca 2016 r.
10.05.2016 10:49 PR.0007.57.2016 w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 20 w Rudzie Śląskiej – dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
10.05.2016 10:47 PR.0007.56.2016 uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Ruda Śląska programu „Rudzka Karta Seniora 60+”
10.05.2016 10:45 PR.0007.55.2016 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
10.05.2016 10:43 PR.0007.54.2016 uchwała w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2017 rok
10.05.2016 10:30 PR.0007.53.2016 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
10.05.2016 10:15 PR.0007.52.2016 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
10.05.2016 10:14 PR.0007.51.2016 uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
10.05.2016 10:08 PR.0007.50.2016 uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016