Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.05.2016 11:31 druk nr 84/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
13.05.2016 11:30 druk nr 83/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
13.05.2016 11:08 druk nr 82/16 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
13.05.2016 11:03 druk nr 81/16 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
13.05.2016 10:57 druk nr 80/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.93.2015 Rady Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030
13.05.2016 10:46 druk nr 79/16 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2016 roku
13.05.2016 10:44 druk nr 78/16 Projekt uchwały w sprawie ustalenia form, wysokości i trybu przyznawania przez miasto Ruda Śląska pomocy dla repatrianta i jego współmałżonka
13.05.2016 10:23 druk nr 77/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
13.05.2016 10:15 druk nr 76/16 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.58.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 10:10 druk nr 75/16 Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Rudzie Śląskiej oraz określenia opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na Cmentarzach Komunalnych miasta Ruda Śląska
13.05.2016 10:08 druk nr 74/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach