Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.02.2015 11:58 AP.271.155.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
27.01.2015 11:14 AP.271.155.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.01.2015 10:23 AP.271.155.2014 Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
09.01.2015 13:29 AP.271.155.2014 Informacja z otwarcia ofert
05.01.2015 15:07 AP.271.155.2014 Zapytanie nr 1 do treści SIWZ oraz odpowiedź
17.12.2014 09:48 AP.271.155.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
17.12.2014 09:44 AP.271.155.2014 Ogłoszenie o zamówieniu