Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2016 10:58 PR.0007.80.2016 uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.93.2015 Rady Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030
23.05.2016 10:56 PR.0007.79.2016 uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.58.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
23.05.2016 10:55 PR.0007.78.2016 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
23.05.2016 10:54 PR.0007.77.2016 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach (
23.05.2016 10:52 PR.0007.76.2016 uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2016 roku
23.05.2016 10:49 PR.0007.75.2016 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
23.05.2016 10:47 PR.0007.74.2016 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
23.05.2016 10:44 PR.0007.73.2016 uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
23.05.2016 10:43 PR.0007.72.2016 uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
23.05.2016 10:27 PR.0007.71.2016 uchwała w sprawie ustalenia form, wysokości i trybu przyznawania przez miasto Ruda Śląska pomocy dla repatrianta i jego współmałżonka