Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.06.2016 13:10 PR.0007.94.2016 uchwała w sprawie wniosku Pana xxx xxx z dnia 13.06.2016 r. o poddanie kontroli prawidłowości naliczania przez Organ podatkowy podatku od nieruchomości w odniesieniu do ostatnich kondygnacji budynków tj. strychów(poddasze użytkowe i nieużytkowe) w Rudzie Śląskiej w okresie od 2010 do 2016 r. – włącznie
29.06.2016 13:08 PR.0007.93.2016 uchwała w sprawie wniosku xxxxx xxxxx z dnia 2.05.2016 r. „o skontrolowanie prawidłowości pobierania wynagrodzenia z kasy UM i spółki Gminnej PWiK przez mieszkańca Bytomia, pracownika UM pana Krzysztofa Mejer”
29.06.2016 13:07 PR.0007.92.2016 6.12 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez p.xxxx xxxx na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska
29.06.2016 13:05 PR.0007.91.2016 uchwała zmieniająca uchwałę nr 346/XVIII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.10.2007 r. w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ul.Doroszewskiego 4
29.06.2016 13:04 PR.0007.90.2016 uchwała zmieniająca uchwałę nr 428/XXII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.03.2004 r. w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
29.06.2016 13:01 PR.0007.89.2016 uchwała zmieniająca uchwałę nr 357/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejski Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej”
29.06.2016 12:59 PR.0007.88.2016 uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska
29.06.2016 12:56 PR.0007.87.2016 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
29.06.2016 12:53 PR.0007.86.2016 uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.54.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2017 rok
29.06.2016 12:34 PR.0007.85.2016 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
29.06.2016 12:31 PR.0007.84.2016 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
29.06.2016 12:29 PR.0007.83.2016 uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
29.06.2016 12:27 PR.0007.82.2016 uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
29.06.2016 12:25 PR.0007.81.2016 uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2015