Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.08.2016 10:12 druk nr 113/16 Projekt uchwały w sprawie wniosku z dnia 29.06.2016 r. pana XXX, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej "o poddanie szczególnemu trybowi kontroli pracowników UM Grażyny Dziedzic oraz Krzysztofa Mejera - mieszkańca Bytomia"
19.08.2016 10:09 druk nr 112/16 Projekt uchwały w sprawie wniosku XXX zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, z dnia 13.06.2016 r. "o ukaranie obyw. Grażyny Dziedzic, obyw. Krzysztofa Mejera i podległych im służb wymierzających wymiar podatkowy"
19.08.2016 10:07 druk nr 111/16 Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 31.03.2016 r. (data wpływu do Rady Miasta - 14.06.2016 r.) Firmy Drotex Leszek Galos, "na urzędnika Ewę Wyciślik Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska"
19.08.2016 10:01 druk nr 110/16 Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 6 czerwca 2016 r. Firmy Drotex PKL Leszek Galos, "na urzędnika Ewę Morys Głównego specjalistę w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska"
19.08.2016 09:58 druk nr 109/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
19.08.2016 09:56 druk nr 108/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego przy ulicy Joanny 18/04 w Rudzie Śląskiej - Goduli
19.08.2016 09:54 druk nr 107/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
19.08.2016 09:41 druk nr 106/16 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
19.08.2016 09:39 druk nr 105/16 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
19.08.2016 09:29 druk nr 104/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod pawilony handlowe zlokalizowane w rejonie ulicy Brodzińskiego
19.08.2016 09:23 druk nr 103/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Stefana Żeromskiego, działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Solidarności, działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Ratowników oraz działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Alojzego Jankowskiego zabudowanych garażami murowanymi
19.08.2016 09:18 druk nr 102/16 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.41.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 lutego 2012 r. w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.124.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 08 lipca 2013 r.
19.08.2016 09:10 druk nr 101/16 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.79.2016 z dnia 19 maja 2016 r.