Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2016 18:16 PR.0007.107.2016 Uchwała w sprawie wniosku pana xxx xxx, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej „o zwiększenie nadzoru RM nad pracą pracownicy UM Grażyny Dziedzic, mieszkanki Rudy Śląskiej” oraz „analizy skali ośmieszania pracownicy G.Dziedzic przez jej koleżanki z pracy”
01.09.2016 18:15 PR.0007.106.2016 Uchwała w sprawie wniosku pana xxx xxx, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej „o rozważenie złożenia wniosku przez Radnych Rady Miasta o poddanie badaniom psychologicznym pracownicy UM G.Dziedzic”
01.09.2016 18:14 PR.0007.105.2016 Uchwała w sprawie podtrzymania skargi i jej rozszerzenia na bezczynność pracowników Urzędu Miasta Grażyny Dziedzic i Krzysztofa Mejer”, uchwały RM z dnia 23.06.2016 r. nr PR.0007.92.2016” zawartych w piśmie XXX zamieszkałego w Rudzie Śląskiej z dnia 08.07.2016 r. oraz w sprawie: „skargi na pracowników UM Grażynę Dziedzic i Krzysztofa Mejera” zawartej w piśmie XXX z dnia 29.06.2016 r.
01.09.2016 18:13 PR.0007.104.2016 Uchwała w sprawie wniosku z dnia 29.06.2016 r. pana xxx xxx, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej „o poddanie szczególnemu trybowi kontroli pracowników UM Grażyny dziedzic oraz Krzysztofa Mejera – mieszkańca Bytomia”
01.09.2016 18:12 PR.0007.103.2016 Uchwała w sprawie wniosku xxxx xxxx zamieszkałego w Rudzie Śląskiej z dnia 13.06.2016 r. „o ukaranie obyw. Grażyny Dziedzic, obyw. Krzysztofa Mejera i podległych im służb wymierzających wymiar podatkowy
01.09.2016 18:07 PR.0007.102.2016 Uchwała w sprawie skargi z dnia 31.03.2016 r. (data wpływu do Rady Miasta – 14.06.2016 r.) Firmy Drotex PKL Leszek Galos, „na urzędnika Ewę Wyciślik Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska”
01.09.2016 18:04 PR.0007.101.2016 5.10 w sprawie skargi z dnia 6 czerwca 2016 r. Firmy Drotex PKL Leszek Galos, „na urzędnika Ewę Morys Głównego Specjalistę w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska”.
01.09.2016 18:03 PR.0007.100.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego przy ulicy Joanny 18/04 w Rudzie Śląskiej – Goduli
01.09.2016 18:02 PR.0007.99.2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod pawilony handlowe zlokalizowane w rejonie ulicy Brodzińskiego
01.09.2016 18:00 PR.0007.98.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul.Stefana Żeromskiego, działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul.Solidarności, działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul.Ratowników oraz działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul.Alojzego Jankowskiego zabudowanych garażami murowanymi
01.09.2016 17:59 PR.0007.97.2016 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.79.2016 z dnia 19 maja 2016 r.
01.09.2016 17:58 PR.0007.96.2016 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Sztolniowej 6 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.41.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 lutego 2012 r. w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr Pr.0007.124.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 08 lipca 2013 r.
01.09.2016 17:56 PR.0007.95.2016 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016