Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2016 16:19 PR.0007.132.2016 Uchwała w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska”
27.10.2016 16:16 PR.0007.131.2016 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
27.10.2016 16:15 PR.0007.130.2016 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.97.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
27.10.2016 16:14 PR.0007.129.2016 Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów
27.10.2016 16:08 PR.0007.128.2016 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
27.10.2016 16:05 PR.0007.127.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
27.10.2016 16:01 PR.0007.126.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
27.10.2016 16:00 PR.0007.125.2016 Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
27.10.2016 15:58 PR.0007.124.2016 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016