Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.02.2017 09:05 SP.0050.2.12.2017 12.2017 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.01.2017 roku
03.02.2017 09:03 SP.0050.2.11.2017 11.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 6 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Ratowników
03.02.2017 09:01 SP.0050.2.10.2017 10.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rewitalizacja ośrodka sportowo - rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem - lodowiskiem w dzielnicy Orzegów" - budowa muru oporowego oraz garażu dla rolby wraz z pomieszczniem technicznym
03.02.2017 08:58 SP.0050.2.9.2017 9.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę parkingów w Rudzie Śląskiej - 3 zadania - opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania"
18.01.2017 15:28 SP.0050.2.8.2017 8.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
18.01.2017 15:26 SP.0050.2.7.2017 7.2017 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Pancernych z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
18.01.2017 15:22 SP.0050.2.6.2017 6.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "przebudowę drogi nr 171001S (ul. Górnośląska) w Rudzie Śląskiej - etap I (od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha) - roboty budowlane"
18.01.2017 15:07 SP.0050.2.5.2017 5.2017 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 623/505 położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul. Szpaków
18.01.2017 09:56 SP.0050.2.4.2017 4.2017 w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
18.01.2017 09:51 SP.0050.2.3.2017 3.2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych"
18.01.2017 09:35 SP.0050.2.2.2017 2.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
17.01.2017 15:40 SP.0050.2.1.2017 1.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Miasta Ruda Śląska na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów"

poprzednia 5 6 7 8 9 10