Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.08.2017 08:44 SP.0050.2.312.2017 312.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 24 w Rudzie Śląskiej Pani Bronisławie Rostek
29.08.2017 08:42 SP.0050.2.311.2017 311.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 25 w Rudzie Śląskiej Pani Alicji Brunner
25.08.2017 14:51 SP.0050.2.310.2017 310.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej Pani Hance Gdyni
25.08.2017 14:50 SP.0050.2.309.2017 309.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 31 w Rudzie Śląskiej Pani Sylwii Grzybek
25.08.2017 14:49 SP.0050.2.308.2017 308.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej Pani Bożenie Kansy
25.08.2017 14:48 SP.0050.2.307.2017 307.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 34 w Rudzie Śląskiej Pani Bogumile Besta
25.08.2017 14:46 SP.0050.2.306.2017 306.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 35 w Rudzie Śląskiej Pani Darii Synowiec
25.08.2017 14:45 SP.0050.2.305.2017 305.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 37 w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Stawickiej
25.08.2017 14:44 SP.0050.2.304.2017 304.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 40 im. Marii Kownackiej w Rudzie Śląskiej Pani Alicji Mróz
25.08.2017 14:43 SP.0050.2.303.2017 303.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 43 w Rudzie Śląskiej Pani Beacie Sroka
25.08.2017 14:42 SP.0050.2.302.2017 302.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Zając
25.08.2017 14:40 SP.0050.2.301.2017 301.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej Pani Jolancie Mitas
25.08.2017 14:38 SP.0050.2.300.2017 300.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej Pani Annie Witkowskiej
25.08.2017 14:37 SP.0050.2.299.2017 299.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Adama Michkiewicza w Rudzie Śląskiej Panu Leszkowi Dytkowskiemu
25.08.2017 14:36 SP.0050.2.298.2017 298.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej Panu Aleksandrowi Porębskiemu
25.08.2017 14:34 SP.0050.2.297.2017 297.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej Panu Henrykowi Markowskiemu
17.08.2017 17:14 SP.0050.2.296.2017 296.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rewitalizacja zwałowiska pocynkowego zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. 1 Maja" w ramach projektu Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas - LUMAT
17.08.2017 17:13 SP.0050.2.295.2017 295.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Rencistów i Emanuela Imieli w Rudzie Śląskiej - Goduli" - opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawstwo oraz nadzór autorski
17.08.2017 17:12 SP.0050.2.294.2017 294.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek w Rudzie Śląskiej z przygotowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze sprzętu pływającego oraz ścieżka edukacyjna - II etap"
17.08.2017 17:11 SP.0050.2.293.2017 293.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030"
17.08.2017 17:09 SP.0050.2.292.2017 292.2017 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie pozbawienia drogi nr 170 011 S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
17.08.2017 17:08 SP.0050.2.291.2017 291.2017 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 170 016 S ulicy Cynkowej kategorii dróg gminnych z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
17.08.2017 17:06 SP.0050.2.290.2017 290.2017 w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska
03.08.2017 11:11 SP.0050.2.289.2017 289.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa budynku zaplecza piłkarskiego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej".
03.08.2017 11:09 SP.0050.2.288.2017 288.2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez "Hutę Pokój" S.A. ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 3711/87 objętą księgą wieczystą KW Nr...., stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowoaniu wieczystym "Huty Pokój" S.A., w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. P. Niedurnego każdoczesnemu właścicielowi i użytkownikowi wieczystemu działki nr 2329/87
03.08.2017 11:07 SP.0050.2.287.2017 287.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Rozbudowa ulicy Zjednoczenia wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej - roboty budowlane"
03.08.2017 11:06 SP.0050.2.286.2017 286.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.175.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego przy ul. Wolności 26 w Rudzie Śląskiej"
03.08.2017 11:04 SP.0050.2.285.2017 285.2017 w sprawie zbycia w drodze przetargu ofertowego, autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (dzieci) marki Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI o numerze rejestracyjnym SL 12751
03.08.2017 11:01 SP.0050.2.284.2017 284.2017 w sprawie zbycia w drodze przetargu ofertowego, autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (dzieci) marki Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI o numerze rejestracyjnym SL 12752
03.08.2017 10:54 SP.0050.2.283.2017 283.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa Rudzkiego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Kolberga w Rudzie Śląskiej"
03.08.2017 10:52 SP.0050.2.282.2017 282.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty bieżące dróg na terenie miasta Ruda Śląska - 13 zadań"
03.08.2017 10:50 SP.0050.2.281.2017 281.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zagospodarowanie terenu położonego w rejonie Rowu Rudzkiego II oraz ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej w ramach "Kompleksowej ochrony obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego II oraz ul. Bujoczka w Rudzie Śląskiej"
03.08.2017 10:47 SP.0050.2.280.2017 280.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 w trybie przetargowym nieuchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Biskupa Wilhelma Pluty z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
03.08.2017 10:43 SP.0050.2.279.2017 279.2017 w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Wiśniowej pomiędzy Gminą Ruda Śląska a osobami fizycznymi
03.08.2017 10:39 SP.0050.2.278.2017 278.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wymiana źródeł światła na oprawy typu LED w obiektach użyteczności publicznej w ramach projektu "Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej w Rudzie Śląskiej"
03.08.2017 10:37 SP.0050.2.277.2017 277.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska - budowa ścieżki rowerowej od ul. Gołębi do ul. Kupieckiej - roboty budowlane"
03.08.2017 10:34 SP.0050.2.276.2017 276.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa dla samochodów służbowych Urzędu Miasta Ruda Śląska"
03.08.2017 10:29 SP.0050.2.275.2017 275.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumetnacji projektowej budowlano - wykonawczej dla budowy Centrum Przesiadkowego w Rudzie Śląskiej - Chebziu w rejonie ulic Piotra Niedurnego, Dworcowej i Placu Szkolnego wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania"
03.08.2017 10:26 SP.0050.2.274.2017 274.2017 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie przez osoby fizyczne ceny sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako geodezyjna działka numer 1238/27 nabytej przez Gminę Ruda Śląska w dniu 16 grudnia 2016 r. za Rep. A numer 5524/2016
03.08.2017 10:17 SP.0050.2.273.2017 273.2017 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Młyńskiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
21.07.2017 14:35 SP.0050.2.272.2017 272.2017 w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia przez Gminę Ruda Śląska od osoby fizycznej nieruchomości położonej przy ul. Wiśniowej, oznaczonej numerami geodezyjnymi 2437/205, 2441/205, 2442/205 i 2438/205
21.07.2017 14:34 SP.0050.2.271.2017 271.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Rozwinięcie infrastruktury do działań integrujących środowisko "Basen Stara Bykowina"
21.07.2017 14:33 SP.0050.2.270.2017 270.2017 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
21.07.2017 14:32 SP.0050.2.269.2017 269.2017 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska i drogę dojazdową
21.07.2017 14:31 SP.0050.2.268.2017 268.2017 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska i drogę dojazdową
21.07.2017 14:30 SP.0050.2.267.2017 267.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wireckiej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
21.07.2017 14:25 SP.0050.2.266.2017 266.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 6 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Ratowników
14.07.2017 08:18 SP.0050.2.265.2017 265.2017 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruda Śląska, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
14.07.2017 08:17 SP.0050.2.264.2017 264.2017 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska, na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej
14.07.2017 08:15 SP.0050.2.263.2017 263.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4.4-511/27, objęta księgą wieczystą KW Nr..... na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna