Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.06.2017 12:18 SP.0050.2.212.2017 212.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej
06.06.2017 12:15 SP.0050.2.211.2017 211.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznych szkół i publicznej placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
06.06.2017 12:14 SP.0050.2.210.2017 210.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.127.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów i projektów podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej oraz wznowienia i wskazania granic nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej"
06.06.2017 12:13 SP.0050.2.209.2017 209.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.156.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę specjalistycznych skanerów dokumentów A4"
06.06.2017 12:10 SP.0050.2.208.2017 208.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa ul. Nowy Świat oraz ul. Halembskiej w Rudzie Śląskiej - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego"
06.06.2017 12:08 SP.0050.2.207.2017 207.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie: 1. wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska; 2. wyceny nieruchomości zabudowanej ul. Hlonda"
06.06.2017 12:07 SP.0050.2.206.2017 206.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.111.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie projektu budowy inteligentnego parkingu przy ul. Markowej w Rudzie Śląskiej przy Miejskim Centrum Kultury"
06.06.2017 12:05 SP.0050.2.205.2017 205.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.81.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ulicy Okopowej w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem projektu"
06.06.2017 12:01 SP.0050.2.204.2017 204.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.72.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Joanny 13 w Rudzie Śląskiej"
06.06.2017 11:54 SP.0050.2.203.2017 203.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.568.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Zarządzenie Nr SP.0050.2.28.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej" (...)
06.06.2017 11:53 SP.0050.2.202.2017 202.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.140.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Ks. Lexa 3 w Rudzie Śląskiej"
06.06.2017 11:50 SP.0050.2.201.2017 201.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 08 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Grodzkiej nr 5 w Rudzie Śląskiej - Halembie
06.06.2017 11:49 SP.0050.2.200.2017 200.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Obsługę prawną wybranych wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska"
06.06.2017 11:10 SP.0050.2.199.2017 199.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wymiana nawierzchni boisk sportowych oraz piłkochwytów na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 oraz ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
06.06.2017 11:07 SP.0050.2.198.2017 198.2017 w sprawie określenia opłat za usługi zwiazane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych miasta Ruda Śląska
06.06.2017 11:06 SP.0050.2.197.2017 197.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
06.06.2017 11:05 SP.0050.2.196.2017 196.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
06.06.2017 11:04 SP.0050.2.195.2017 195.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
06.06.2017 11:03 SP.0050.2.194.2017 194.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b
06.06.2017 11:01 SP.0050.2.193.2017 193.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
06.06.2017 11:00 SP.0050.2.192.2017 192.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
06.06.2017 10:59 SP.0050.2.191.2017 191.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
06.06.2017 10:58 SP.0050.2.190.2017 190.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
06.06.2017 10:56 SP.0050.2.189.2017 189.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
06.06.2017 10:53 SP.0050.2.188.2017 188.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
06.06.2017 10:51 SP.0050.2.187.2017 187.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej w Rudzie Śląskiej"
06.06.2017 10:49 SP.0050.2.186.2017 186.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
02.06.2017 09:12 SP.0050.2.185.2017 185.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Stacja Biblioteka - modernizacja i renowacja zabytkowego dworca kolejowego przy ulicy Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej - Chebziu"
02.06.2017 09:10 SP.0050.2.184.2017 184.2017 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.155.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Obsługa prawna Rady Miasta Ruda Śląska"
02.06.2017 09:08 SP.0050.2.183.2017 183.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zdania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
02.06.2017 09:07 SP.0050.2.182.2017 182.2017 w sprawie zbycia w drodze licytacji autobusu marki Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI o numerze rejestracyjnym SL 12751, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, stanowiącego mienie Miasta Ruda Śląska
02.06.2017 09:06 SP.0050.2.181.2017 181.2017 w sprawie zbycia w drodze licytacji autobusu marki Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI o numerze rejestracyjnym SL 12752, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, stanowiacego mienie Miasta Ruda Śląska
02.06.2017 09:04 SP.0050.2.180.2017 180.2017 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku u zbiegu ulic Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
02.06.2017 09:03 SP.0050.2.179.2017 179.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa dachu basenu przy Szkole Podstawowej nr 30 w Rudzie Śląskiej, ul. Chryzantem 10"
02.06.2017 09:02 SP.0050.2.178.2017 178.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa kreatywnej strefy gier - gry terenowe i miasteczko ruchu drogowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem projektu"
02.06.2017 08:54 SP.0050.2.177.2017 177.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci niepelnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018"
02.06.2017 08:53 SP.0050.2.176.2017 176.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy mieszkań komunalnych przy ulicy Bankowej w Rudzie Śląskiej"
02.06.2017 08:52 SP.0050.2.175.2017 175.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego przy ul. Wolności 26 w Rudzie Śląskiej
02.06.2017 08:51 SP.0050.2.174.2017 174.2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
02.06.2017 08:50 SP.0050.2.173.2017 173.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie: Zadanie 1. wyceny nieruchomości zabudowanych schronami bojowymi ul. Bukowa, Zadanie 2. wyceny nieruchomości zabudowanej ul. Oddz. Mł. Polskiej, Zadanie 3. wyceny nieruchomości zabudowanej ul. Rycerska, Zadanie 4. wycen wartości nieruchomości (zrid)."
02.06.2017 08:41 SP.0050.2.172.2017 172.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 06 mieszczącego się w budynku położonycm przy ulicy Grodzkiej nr 4C w Rudzie Śląskiej - Halembie
02.06.2017 08:40 SP.0050.2.171.2017 171.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul.Wyzwolenia 166 E w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
02.06.2017 08:39 SP.0050.2.170.2017 170.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Piotra Skargi 60 w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
02.06.2017 08:36 SP.0050.2.169.2017 169.2017 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
02.06.2017 08:27 SP.0050.2.168.2017 168.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
23.05.2017 08:58 SP.0050.2.167.2017 167.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
23.05.2017 08:55 SP.0050.2.166.2017 166.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
17.05.2017 14:55 SP.0050.2.165.2017 165.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycinkę drzew na terenie Miasta Ruda Śląska"
17.05.2017 14:54 SP.0050.2.164.2017 164.2017 w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Dni Profilaktyki"
17.05.2017 14:53 SP.0050.2.163.2017 163.2017 w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn.: "Zagospodarowanie wolnego czasu dla rodzin oraz dzieci i młodzieży"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna