Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2017 15:29 SP.0050.2.62.2017 62.2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. 1. "Wsparcie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych", "Profilaktyka cukrzycy", "Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci", "Rehabilitacja niepełnosprawnych (...)
15.03.2017 15:28 SP.0050.2.61.2017 61.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Aktywizacja osób starszych"
15.03.2017 15:27 SP.0050.2.60.2017 60.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę parkingu przy ul. Goduli i Przedszkolnej na działce nr 708/51 w Rudzie Śląskiej"
15.03.2017 15:09 SP.0050.2.59.2017 59.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
28.02.2017 12:39 SP.0050.2.58.2017 58.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
28.02.2017 12:38 SP.0050.2.57.2017 57.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
28.02.2017 12:37 SP.0050.2.56.2017 56.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
28.02.2017 12:36 SP.0050.2.55.2017 55.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
28.02.2017 12:35 SP.0050.2.54.2017 54.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
28.02.2017 12:34 SP.0050.2.53.2017 53.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
28.02.2017 12:32 SP.0050.2.52.2017 52.2017 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny przez Gminę Miasto Ruda Śląska nakładu w postaci parkingu publicznego ogólnodostępnego wraz z zjazdem publicznym z drogi publicznej ulicy Teatralnej od Spółki pod firmą "Mekona Plus" Kompała Spółka Jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej
16.02.2017 10:57 SP.0050.2.51.2017 51.2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
16.02.2017 10:56 SP.0050.2.50.2017 50.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 18 przy ul. Kazimierza 4 w Rudzie Śląskiej"
16.02.2017 10:55 SP.0050.2.49.2017 49.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Trasa rowerowa na terenie miasta Ruda Śląska - "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Halembskiej" Opracowanie koncepcji techniczno - ekonomicznej wraz z Programem funkcjonalno - użytkowym
16.02.2017 10:54 SP.0050.2.48.2017 48.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa parkingu przy ulicy Ks. Niedzieli 61" - roboty budowlane
16.02.2017 10:53 SP.0050.2.47.2017 47.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego (3 zadania)"
16.02.2017 10:52 SP.0050.2.46.2017 46.2017 w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Ruda Śląska od Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w Katowicach, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako geodezyjne działki numer: 2711/76, 2713/76, 2714/76, 2369/44 i 3702/44
16.02.2017 10:51 SP.0050.2.45.2017 45.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 191 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
16.02.2017 10:50 SP.0050.2.44.2017 44.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
16.02.2017 10:45 SP.0050.2.43.2017 43.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej
16.02.2017 10:44 SP.0050.2.42.2017 42.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Floriana Marciniaka w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z zaliczeniem wartości nakładów poczynionych na gruncie
16.02.2017 10:42 SP.0050.2.41.2017 41.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Ruda Śląska"
16.02.2017 10:41 SP.0050.2.40.2017 40.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 11 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskej - Orzegowie przy ulicy Starej - Tylnej
16.02.2017 10:39 SP.0050.2.39.2017 39.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 10 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskej - Halembie przy ulicy Solidarności
16.02.2017 10:00 SP.0050.2.38.2017 38.2017 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2017 - 2019
16.02.2017 09:59 SP.0050.2.37.2017 37.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 14 i Miejskiego Przedszkola nr 28 przy ul. Głównej 40,42 w Rudzie Śląskiej"
16.02.2017 09:58 SP.0050.2.36.2017 36.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dyski twarde oraz licencje na oprogramowanie biurowe"
16.02.2017 09:56 SP.0050.2.35.2017 35.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2017 09:55 SP.0050.2.34.2017 34.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2017 09:54 SP.0050.2.33.2017 33.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2017 09:53 SP.0050.2.32.2017 32.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2017 09:52 SP.0050.2.31.2017 31.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2017 09:48 SP.0050.2.30.2017 30.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
03.02.2017 10:28 SP.0050.2.29.2017 29.2017 w sprawie określenia opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych miasta Ruda Śląska
03.02.2017 10:25 SP.0050.2.28.2017 28.2017 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.568.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę trasy N-S od ul. Magazynowej do ul. Piastowskiej wraz z połączeniem z ulicą Karola Goduli (DW925) w Rudzie Śląskiej" - opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania poprzedzone opracowaniem Wielowariantowego (...)
03.02.2017 10:20 SP.0050.2.27.2017 27.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej
03.02.2017 10:18 SP.0050.2.26.2017 26.2017 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
03.02.2017 09:52 SP.0050.2.25.2017 25.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji - przebudowa drogi nr 171001S (ul. Górnośląska) w Rudzie Śląskiej - etap I (od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha)"
03.02.2017 09:51 SP.0050.2.24.2017 24.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty terenów gminnych nie będących drogami publicznymi ani wewnętrznymi na terenie miasta Ruda Śląska"
03.02.2017 09:49 SP.0050.2.23.2017 23.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "BEZPIECZNIE NA DRODZE - rowerowa ścieżka przy ul. Joanny - projektuj i buduj"
03.02.2017 09:46 SP.0050.2.22.2017 22.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
03.02.2017 09:45 SP.0050.2.21.2017 21.2017 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Dobrej Nadziei nr 7, 7A w Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu
03.02.2017 09:44 SP.0050.2.20.2017 20.2017 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Węglowej nr 9, 9A, 11, 11A, 13 w Rudzie Śląskiej- Chebziu
03.02.2017 09:41 SP.0050.2.19.2017 19.2017 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.6.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: przebudowę drogi nr 171001S(ul. Górnośląska) w Rudzie Śląskiej - I etap(od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha) - roboty budowlane"
03.02.2017 09:38 SP.0050.2.18.2017 18.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu spraw społecznych
03.02.2017 09:32 SP.0050.2.17.2017 17.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych, w ktoych znajduje się tylko 1 lokal mieszkalny (dom mieszkalny), nieruchomości lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe oraz garaży, stanowiących przedmiot odrębnej własności, obejmujących lokal wraz z pomieszczeniem przynależnym (...)
03.02.2017 09:29 SP.0050.2.16.2017 16.2017 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.5.2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Ruda Śląska
03.02.2017 09:27 SP.0050.2.15.2017 15.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ks. Niedzieli 80 A w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
03.02.2017 09:21 SP.0050.2.14.2017 14.2017 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej oraz uchwalenia jej Regulaminu
03.02.2017 09:16 SP.0050.2.13.2017 13.2017 w sprawie gospodarowania lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 następna