Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2018 15:07 SP.0050.3.620.2017 620.2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
12.01.2018 15:06 SP.0050.3.619.2017 619.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.01.2018 15:05 SP.0050.3.618.2017 618.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 15:04 SP.0050.3.617.2017 617.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 15:03 SP.0050.3.616.2017 616.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 15:02 SP.0050.3.615.2017 615.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta na prawach powiatu na rok 2017
12.01.2018 15:01 SP.0050.3.614.2017 614.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
12.01.2018 14:59 SP.0050.3.613.2017 613.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.01.2018 14:58 SP.0050.3.612.2017 612.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:57 SP.0050.3.611.2017 611.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:56 SP.0050.3.610.2017 610.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:55 SP.0050.3.609.2017 609.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:54 SP.0050.3.608.2017 608.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:53 SP.0050.3.607.2017 607.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:52 SP.0050.3.606.2017 606.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:51 SP.0050.3.605.2017 605.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:50 SP.0050.3.604.2017 604.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:49 SP.0050.3.603.2017 603.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:48 SP.0050.3.602.2017 602.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:47 SP.0050.3.601.2017 601.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:45 SP.0050.3.600.2017 600.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:44 SP.0050.3.599.2017 599.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:43 SP.0050.3.598.2017 598.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
12.01.2018 14:42 SP.0050.3.597.2017 597.2017 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.3.520.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:41 SP.0050.3.596.2017 596.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:40 SP.0050.3.595.2017 595.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
12.01.2018 14:39 SP.0050.3.594.2017 594.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:38 SP.0050.3.593.2017 593.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
12.01.2018 14:37 SP.0050.3.592.2017 592.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.01.2018 14:36 SP.0050.3.591.2017 591.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.01.2018 14:35 SP.0050.3.590.2017 590.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.01.2018 14:34 SP.0050.3.589.2017 589.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.01.2018 14:33 SP.0050.3.588.2017 588.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:32 SP.0050.3.587.2017 587.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.01.2018 14:31 SP.0050.3.586.2017 586.2017 w sprawie szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
12.01.2018 14:30 SP.0050.3.585.2017 585.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
12.01.2018 14:29 SP.0050.3.584.2017 584.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:28 SP.0050.3.583.2017 583.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
12.01.2018 14:27 SP.0050.3.582.2017 582.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2018 14:26 SP.0050.3.581.2017 581.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
12.01.2018 14:25 SP.0050.3.580.2017 580.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
12.01.2018 14:22 SP.0050.3.579.2017 579.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.007.233.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w spawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
22.12.2017 14:11 SP.0050.3.578.2017 578.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
22.12.2017 14:10 SP.0050.3.577.2017 577.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych powiatowi ustawami
22.12.2017 14:09 SP.0050.3.576.2017 576.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
22.12.2017 14:08 SP.0050.3.575.2017 575.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.12.2017 14:07 SP.0050.3.574.2017 574.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
22.12.2017 14:06 SP.0050.3.573.2017 573.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
22.12.2017 14:05 SP.0050.3.572.2017 572.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
22.12.2017 14:04 SP.0050.3.571.2017 571.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

1 2 3 4 5 6 następna