Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2017 09:49 SP.0050.3.520.2017 520.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.12.2017 09:48 SP.0050.3.519.2017 519.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.12.2017 09:47 SP.0050.3.518.2017 518.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.12.2017 09:43 SP.0050.3.517.2017 517.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.12.2017 09:42 SP.0050.3.516.2017 516.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
14.12.2017 09:41 SP.0050.3.515.2017 515.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.12.2017 09:40 SP.0050.3.514.2017 514.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.12.2017 09:39 SP.0050.3.513.2017 513.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.12.2017 09:38 SP.0050.3.512.2017 512.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.12.2017 09:37 SP.0050.3.511.2017 511.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.12.2017 09:35 SP.0050.3.510.2017 510.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
14.12.2017 09:34 SP.0050.3.509.2017 509.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
14.12.2017 09:33 SP.0050.3.508.2017 508.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
14.12.2017 09:30 SP.0050.3.507.2017 507.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
14.12.2017 09:29 SP.0050.3.506.2017 506.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.12.2017 09:27 SP.0050.3.505.2017 505.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej
14.12.2017 09:25 SP.0050.3.504.2017 504.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
14.12.2017 09:24 SP.0050.3.503.2017 503.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
14.12.2017 09:23 SP.0050.3.502.2017 502.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
14.12.2017 09:21 SP.0050.3.501.2017 501.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
14.12.2017 09:20 SP.0050.3.500.2017 500.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
14.12.2017 09:18 SP.0050.3.499.2017 499.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.165.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2017 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
14.12.2017 09:17 SP.0050.3.498.2017 498.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.164.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
14.12.2017 09:16 SP.0050.3.497.2017 497.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
14.12.2017 09:15 SP.0050.3.496.2017 496.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
14.12.2017 09:13 SP.0050.3.495.2017 495.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
14.12.2017 09:04 SP.0050.3.494.2017 494.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
14.12.2017 09:01 SP.0050.3.493.2017 493.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.3.384.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.10.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.141.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.10.2017 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
14.12.2017 08:48 SP.0050.3.492.2017 492.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.12.2017 08:46 SP.0050.3.491.2017 491.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
14.12.2017 08:45 SP.0050.3.490.2017 490.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
14.12.2017 08:44 SP.0050.3.489.2017 489.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
14.12.2017 08:42 SP.0050.3.488.2017 488.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
14.12.2017 08:40 SP.0050.3.487.2017 487.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.12.2017 08:39 SP.0050.3.486.2017 486.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.12.2017 08:38 SP.0050.3.485.2017 485.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.12.2017 08:37 SP.0050.3.484.2017 484.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.12.2017 08:36 SP.0050.3.483.2017 483.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.12.2017 08:35 SP.0050.3.482.2017 482.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.12.2017 08:23 SP.0050.3.481.2017 481.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
14.12.2017 08:22 SP.0050.3.480.2017 480.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
14.12.2017 08:21 SP.0050.3.479.2017 479.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
29.11.2017 14:42 SP.0050.3.478.2017 478.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
29.11.2017 14:41 SP.0050.3.477.2017 477.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
29.11.2017 14:40 SP.0050.3.476.2017 476.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
29.11.2017 14:39 SP.0050.3.475.2017 475.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
29.11.2017 14:38 SP.0050.3.474.2017 474.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
29.11.2017 14:37 SP.0050.3.473.2017 473.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
29.11.2017 14:36 SP.0050.3.472.2017 472.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.11.2017 14:35 SP.0050.3.471.2017 471.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna