Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2017 14:33 SP.0050.3.470.2017 470.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.11.2017 14:32 SP.0050.3.469.2017 469.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.11.2017 14:31 SP.0050.3.468.2017 468.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
29.11.2017 14:30 SP.0050.3.467.2017 467.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
29.11.2017 14:29 SP.0050.3.466.2017 466.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
29.11.2017 14:28 SP.0050.3.465.2017 465.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.11.2017 14:27 SP.0050.3.464.2017 464.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.11.2017 14:26 SP.0050.3.463.2017 463.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.11.2017 14:24 SP.0050.3.462.2017 462.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.11.2017 14:23 SP.0050.3.461.2017 461.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.11.2017 14:22 SP.0050.3.460.2017 460.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
29.11.2017 14:21 SP.0050.3.459.2017 459.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
29.11.2017 14:20 SP.0050.3.458.2017 458.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między paragrafami
29.11.2017 14:19 SP.0050.3.457.2017 457.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.11.2017 14:18 SP.0050.3.456.2017 456.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
29.11.2017 14:17 SP.0050.3.455.2017 455.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
29.11.2017 14:15 SP.0050.3.454.2017 454.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
29.11.2017 14:13 SP.0050.3.453.2017 453.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
21.11.2017 13:13 SP.0050.3.452.2017 452.2017 w sprawie założenia lokaty ze środków na rachunku podstawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 8.000.000 zł słownie: osiem milionów złotych) na okres od 16.11.2017 r. do 29.11.2017 r. w Getin Noble Bank S.A.
21.11.2017 13:11 SP.0050.3.451.2017 451.2017 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041 oraz projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi miasta na prawach powiatu na rok 2018
21.11.2017 13:10 SP.0050.3.450.2017 450.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
21.11.2017 13:08 SP.0050.3.449.2017 449.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.11.2017 13:07 SP.0050.3.448.2017 448.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między paragrafami
21.11.2017 13:06 SP.0050.3.447.2017 447.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.11.2017 13:05 SP.0050.3.446.2017 446.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.11.2017 13:01 SP.0050.3.445.2017 445.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.11.2017 12:50 SP.0050.3.444.2017 444.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.11.2017 12:49 SP.0050.3.443.2017 443.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.11.2017 12:48 SP.0050.3.442.2017 442.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.11.2017 12:47 SP.0050.3.441.2017 441.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
21.11.2017 12:45 SP.0050.3.440.2017 440.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
21.11.2017 12:44 SP.0050.3.439.2017 439.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
21.11.2017 12:43 SP.0050.3.438.2017 438.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
21.11.2017 12:40 SP.0050.3.437.2017 437.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
21.11.2017 12:39 SP.0050.3.436.2017 436.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.11.2017 12:38 SP.0050.3.435.2017 435.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między paragrafami
21.11.2017 12:37 SP.0050.3.434.2017 434.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
21.11.2017 12:36 SP.0050.3.433.2017 433.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
21.11.2017 12:35 SP.0050.3.432.2017 432.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.11.2017 12:34 SP.0050.3.431.2017 431.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między paragrafami
21.11.2017 12:33 SP.0050.3.430.2017 430.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.11.2017 12:31 SP.0050.3.429.2017 429.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.11.2017 12:30 SP.0050.3.428.2017 428.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.11.2017 12:29 SP.0050.3.427.2017 427.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
21.11.2017 12:28 SP.0050.3.426.2017 426.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
21.11.2017 12:27 SP.0050.3.425.2017 425.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
08.11.2017 15:04 SP.0050.3.424.2017 424.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
08.11.2017 15:03 SP.0050.3.423.2017 423.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
08.11.2017 15:02 SP.0050.3.422.2017 422.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.11.2017 15:01 SP.0050.3.421.2017 421.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna