Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2017 08:43 SP.0050.1.24.2017 24.2017 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzelania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
02.05.2017 14:45 SP.0050.1.23.2017 23.2017 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.05.2017 14:40 SP.0050.1.22.2017 22.2017 w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej
02.05.2017 14:19 SP.0050.1.21.2017 21.2017 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.05.2017 14:18 SP.0050.1.20.2017 20.2017 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr PC.ORG.0151-196/09 z 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.05.2017 14:17 SP.0050.1.19.2017 19.2017 w sprawie zasad obiegu i kontroli sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska i podległych miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
02.05.2017 14:15 SP.0050.1.18.2017 18.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Zamówień Publicznych przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
12.04.2017 15:43 SP.0050.1.17.2017 17.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Oświaty (EO) Urzędu Miasta Ruda Śląska
12.04.2017 15:42 SP.0050.1.16.2017 16.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
12.04.2017 15:41 SP.0050.1.15.2017 15.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP) Urzędu Miasta Ruda Śląska
23.03.2017 08:40 SP.0050.1.14.2017 14.2017 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do wycieczki do Pragi dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
23.03.2017 08:37 SP.0050.1.13.2017 13.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
03.03.2017 13:17 SP.0050.1.12.2017 12.2017 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska dodatkowych dni wolnych od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.
28.02.2017 12:30 SP.0050.1.11.2017 11.2017 w sprawie wyznaczenia koordynatora lokalnego projektu pn. "Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami", będącego jednocześnie przedstawicielem Miasta Ruda Śląska w Radzie Partnerwstwa oraz powołania Zespołów zadaniowych ds. współpracy z ekspertami Związku Miast Polskich w opracowaniu i wdrożeniu przyjęych rozwiązań
06.02.2017 14:02 SP.0050.1.10.2017 10.2017 w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2017
02.02.2017 17:25 SP.0050.1.9.2017 9.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Administracyjnego przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.02.2017 17:22 SP.0050.1.8.2017 8.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji zlikwidowanego Referatu Egzekucji Administracyjnej w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych, którego następcą prawnym jest Wydział Egzekucji Administracyjnej, przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.02.2017 17:20 SP.0050.1.7.2017 7.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Biura Prawnego przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.02.2017 17:19 SP.0050.1.6.2017 6.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Kancelarii Urzędu Miasta przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.02.2017 17:18 SP.0050.1.5.2017 5.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.02.2017 17:17 SP.0050.1.4.2017 4.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.02.2017 17:15 SP.0050.1.3.2017 3.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych konkursów ofert na 2017 rok z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej
02.02.2017 17:14 SP.0050.1.2.2017 2.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Kadr przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.02.2017 17:13 SP.0050.1.1.2017 1.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Informatyki przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska

poprzednia 1 2