Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.04.2015 14:47 AP.271.10.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
16.03.2015 15:37 AP.271.10.2015 Informacja o wyborze oferty
13.03.2015 12:07 AP.271.10.2015 Informacja z otwarcia ofert
09.03.2015 15:22 AP.271.10.2015 Zapytanie i odpowiedź nr 3
06.03.2015 11:11 AP.271.10.2015 Zapytanie i odpowiedź nr 2
02.03.2015 13:24 AP.271.10.2015 Zapytanie i odpowiedź nr 1
26.02.2015 12:04 AP.271.10.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
26.02.2015 12:01 AP.271.10.2015 Ogłoszenie o zamówieniu