Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.02.2017 13:08 PR.0007.22.2017 Uchwała w sprawie skargi złożonej przez pana A.B. zamieszkałego w Rudzie Śląskiej na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska „w sprawie odmowy zgody na wykup lokalu mieszkalnego przy ul.Żeromskiego xx w Rudzie Śląskiej z odpowiednią bonifikatą".
06.02.2017 13:02 PR.0007.21.2017 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2017
06.02.2017 12:59 PR.0007.20.2017 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2016
06.02.2017 12:57 PR.0007.19.2017 Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej
06.02.2017 12:56 PR.0007.18.2017 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu remontu wieży południowej kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
06.02.2017 12:26 PR.0007.17.2017 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji fragmentu elewacji kościoła pw. św. Pawła zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.
06.02.2017 12:25 PR.0007.16.2017 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na malowaniu wnętrza (ścian i stropu) oraz odnowieniu polichromii w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej – Goduli
06.02.2017 12:23 PR.0007.15.2017 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.Raciborskiej 13 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
06.02.2017 12:21 PR.0007.14.2017 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.Ksiedza Józefa Niedzieli 26 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
06.02.2017 12:17 PR.0007.13.2017 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.Księdza Józefa Niedzieli 24 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
06.02.2017 12:15 PR.0007.12.2017 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu pełnej konserwacji technicznej i estetycznej instrumentu organowego zlokalizowanego w kościele pw. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
06.02.2017 11:53 PR.0007.11.2017 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu remontu wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych oraz zmianą pokrycia dachu kościoła pw. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
06.02.2017 11:52 PR.0007.10.2017 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu renowacji wraz z wykonaniem zewnętrznego szklenia ochronnego witraży zlokalizowanych w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej – Wirku
06.02.2017 11:50 PR.0007.9.2017 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu remontu i adaptacji klatek poddasza kościoła Odkupiciela w Rudzie Śląskiej – Wirku na potrzeby galerii i przestrzeni wystawowo – muzealnej
06.02.2017 10:10 PR.0007.8.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
06.02.2017 10:09 PR.0007.7.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
06.02.2017 10:07 PR.0007.6.2017 Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
06.02.2017 10:06 PR.0007.5.2017 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
06.02.2017 10:02 PR.0007.4.2017 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
06.02.2017 10:00 PR.0007.3.2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.57.2014 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych, rodzajów wydatków, które mogą być nimi finansowane oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
06.02.2017 09:58 PR.0007.2.2017 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych, zasad kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
06.02.2017 09:55 PR.0007.1.2017 Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami