Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2017 13:53 PR.0007.32.2017 Uchwała w sprawie skargi złożonej przez pana xxx xxxx zamieszkałego w Gliwicach na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie „wniosku kierowanego do Prezydenta Miasta o umorzenie mandatu z dnia 15 czerwca 2016”
21.02.2017 13:51 PR.0007.31.2017 Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
21.02.2017 13:50 PR.0007.30.2017 Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
21.02.2017 13:48 PR.0007.29.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul.Olszynowej i ul.Solidarności zabudowanych garażami murowanymi
21.02.2017 13:45 PR.0007.28.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod 31 ogródków rekreacyjnych i 5 garaży wolnostojących zlokalizowanych w rejonie ul.Nowobytomskiej oraz ul.Józefa Szafranka
21.02.2017 13:40 PR.0007.27.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod jeden ogródek rekreacyjny i cztery ogródki przydomowe zlokalizowane w rejonie ul.Konstantego Ciołkowskiego
21.02.2017 12:13 PR.0007.26.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
21.02.2017 11:57 PR.0007.25.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
21.02.2017 11:56 PR.0007.24.2017 Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
21.02.2017 11:55 PR.0007.23.2017 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017