Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.04.2015 15:50 AP.271.12.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
30.03.2015 14:13 AP.271.12.2015 Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.03.2015 14:29 AP.271.12.2015 Informacje z otwarcia ofert
11.03.2015 15:53 AP.271.12.2015 Zapytanie nr 2 i odpowiedź
11.03.2015 15:10 AP.271.12.2015 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
10.03.2015 14:56 AP.271.12.2015 Dokument informacyjny
06.03.2015 11:04 AP.271.12.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
06.03.2015 11:02 AP.271.12.2015 Ogłoszenie o zamówieniu