Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2015 15:34 AP.271.22.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
03.06.2015 08:55 AP.271.22.2015 Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.04.2015 13:02 AP.271.22.2015 Informacja z otwarcia ofert
21.04.2015 10:48 AP.271.22.2015 Zapytanie Nr 4 + odpowiedź
20.04.2015 15:24 AP.271.22.2015 Zapytanie Nr 3 + odpowiedź + inf. o zm. terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
20.04.2015 15:21 AP.271.22.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
15.04.2015 15:18 AP.271.22.2015 Zapytanie Nr 1 i 2 + odpowiedź
07.04.2015 08:43 AP.271.22.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
07.04.2015 08:40 AP.271.22.2015 Ogłoszenie o zamówieniu