Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.06.2017 10:45 PR.0007.101.2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2016
29.06.2017 10:41 PR.0007.100.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
29.06.2017 10:39 PR.0007.99.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
29.06.2017 10:38 PR.0007.98.2017 Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
29.06.2017 10:34 PR.0007.97.2017 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
29.06.2017 10:32 PR.0007.96.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
29.06.2017 10:31 PR.0007.95.2017 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Chryzantem oraz Wiktora Bujoczka
29.06.2017 10:29 PR.0007.94.2017 Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach działania 2.5 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów”
29.06.2017 10:28 PR.0007.93.2017 Uchwała w sprawie nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
29.06.2017 10:26 PR.0007.92.2017 Uchwała w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
29.06.2017 10:25 PR.0007.91.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod kiosk handlowy położony w Rudzie Śląskiej – Wirku w rejonie ulic Pawła Kubiny – Ludomira Różyckiego
29.06.2017 10:23 PR.0007.90.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod kiosk handlowy położony w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy Kąpielowej
29.06.2017 10:21 PR.0007.89.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne zlokalizowane w rejonie ul.Podlaskiej
29.06.2017 10:20 PR.0007.88.2017 Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej
29.06.2017 10:18 PR.0007.87.2017 Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
29.06.2017 10:10 PR.0007.86.2017 Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej
29.06.2017 10:09 PR.0007.85.2017 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej