Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.08.2015 17:11 AP.271.53.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
18.08.2015 12:11 AP.271.53.2015 Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej
12.08.2015 12:31 AP.271.53.2015 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności
20.07.2015 09:08 AP.271.53.2015 Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.06.2015 14:26 AP.271.53.2015 Informacja z otwarcia ofert
24.06.2015 12:10 AP.271.53.2015 Zapytanie do treści SIWZ nr 4 oraz odpowiedź
23.06.2015 10:35 AP.271.53.2015 Zapytanie nr 3, odpowiedź oraz modyfikacja SIWZ
23.06.2015 10:33 AP.271.53.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
18.06.2015 15:09 AP.271.53.2015 Zapytanie do treści SIWZ nr 2 oraz odpowiedź
16.06.2015 14:08 AP.271.53.2015 Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
12.06.2015 13:32 AP.271.53.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12.06.2015 13:30 AP.271.53.2015 Ogłoszenie o zamówieniu