Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.03.2019 11:44 SP.0050.1.081.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
06.02.2019 14:38 SP.0050.1.080.2018 zmieniające Zarządzenie NR SP.0050.1.5.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rachunkowości
19.12.2018 11:32 SP.0050.1.079.2018 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do wycieczki do Kopalni Soli w Bochni oraz Wytwórni Bombek dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
12.12.2018 10:42 SP.0050.1.078.2018 w sprawie uchylenia zarządzenia nr SP.0050.1.96.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenie indywidualnych planów rozwoju zawodowego pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
12.12.2018 09:31 SP.0050.1.077.2018 w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
12.12.2018 09:03 SP.0050.1.076.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.1.98.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia spisu z natury majątku Miasta Ruda Śląska
07.12.2018 09:11 SP.0050.1.075.2018 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.10.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2018
03.12.2018 09:54 SP.0050.1.074.2018 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
03.12.2018 09:48 SP.0050.1.073.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS) w Rudzie Śląskiej
20.11.2018 14:27 SP.0050.1.072.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
08.11.2018 16:54 SP.0050.1.071.2018 w sprawie ustalenia składu komimsji rektrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS) w Rudzie Śląskiej
08.11.2018 16:48 SP.0050.1.070.2018 w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
24.10.2018 15:01 SP.0050.1.069.2018 w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
24.10.2018 14:58 SP.0050.1.068.2018 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 01.11.2018 r. do 30.04.2019 r.
18.10.2018 11:00 SP.0050.1.067.2018 w sprawie wprowadzenia "Procedury samooceny w zakresie zgodności decyzji administracyjnych wydawanych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego"
18.10.2018 10:55 SP.0050.1.066.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budżetu Miasta (FB) Urzędu Miasta Ruda Śląska
11.10.2018 13:09 SP.0050.1.065.2018 w sprawie określenia zasad postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
11.10.2018 09:49 SP.0050.1.064.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
11.10.2018 09:42 SP.0050.1.063.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Komunikacji (SK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
11.10.2018 09:34 SP.0050.1.062.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego (SU) Urzędu Miasta Ruda Śląska
26.09.2018 10:45 SP.0050.1.061.2018 r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU) Urzędu Miasta Ruda Śląska
26.09.2018 10:30 SP.0050.1.060.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP) Urzędu Miasta Ruda Śląska
26.09.2018 10:03 SP.0050.1.059.2018 w sprawie powołania Komisji ds. wyboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
24.09.2018 13:11 SP.0050.1.058.2018 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
06.09.2018 11:04 SP.0050.1.057.2018 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta NR SP.0050.1.36.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ruda Śląska"
06.09.2018 10:52 SP.0050.1.056.2018 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania do wycieczek dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska, przyznawanego w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
23.08.2018 12:03 SP.0050.1.055.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
16.08.2018 14:41 SP.0050.1.054.2018 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta nr SP.0050.1.50.2018 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
01.08.2018 09:23 SP.0050.1.053.2018 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania do wycieczek dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska, przyznawanego w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
31.07.2018 12:15 SP.0050.1.052.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 7 wolnych stanowisk pracy w Straży Miejskiej (KS) Urzędu Miasta Ruda Śląska
31.07.2018 12:14 SP.0050.1.051.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. wykupu nieruchomości dla budowy IV etapu trasy N-S - odcinka od ulicy Kokota (bez węzła) do Autostrady A4 (bez węzła)
31.07.2018 12:12 SP.0050.1.050.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
31.07.2018 12:11 SP.0050.1.049.2018 w sprawie wyznaczenia zastępcy Inspektora Ochrony Danych oraz powołania Zespołu ds. ochrony danych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
31.07.2018 12:05 SP.0050.1.048.2018 w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród rocznych dla kierowników samorządowych instytucji kultury
31.07.2018 12:03 SP.0050.1.047.2018 w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród rocznych dla kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
31.07.2018 11:42 SP.0050.1.046.2018 zmieniające zarządzenie Preyzdenta Miasta nr SP.0050.1.44.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia składu komisji rektrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
27.07.2018 13:17 SP.0050.1.045.2018 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.5.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rachunkowości
27.07.2018 13:15 SP.0050.1.044.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
27.07.2018 13:12 SP.0050.1.043.2018 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
11.07.2018 10:14 SP.0050.1.042.2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
11.07.2018 10:11 SP.0050.1.041.2018 w sprawie zasad przyznawania dodatków specjalnych i nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska na podstawie powołania
11.07.2018 10:08 SP.0050.1.040.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.1.2.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw inwestycji "przemysłu czasu wolnego" na nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy 1. Maja - trasa N-S
21.06.2018 12:07 SP.0050.1.039.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Kancelarii Prezydenta Miasta (SPP) Urzędu Miasta Ruda Śląska
21.06.2018 11:13 SP.0050.1.038.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ) Urzędu Miasta Ruda Śląska
21.06.2018 11:11 SP.0050.1.037.2018 w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji prowadzenia gospodarki kasowej oraz zabezpieczenia wartości pieniężnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
21.06.2018 10:51 SP.0050.1.036.2018 w sprawie zasad opracowania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjecia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej","Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozy....
18.06.2018 10:45 SP.0050.1.035.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
18.06.2018 10:43 SP.0050.1.034.2018 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. Smart City
05.06.2018 12:32 SP.0050.1.033.2018 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.81.2015 z 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
05.06.2018 12:31 SP.0050.1.032.2018 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SOR.PM.0151-199/06 z 15 maja 2006 r. w sprawie powołania "Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy" w Urzędzie Miasta Ruda Śląska

1 2 następna