Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.07.2015 11:19 AP.271.59.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
20.07.2015 12:47 AP.271.59.2015 Zawiadomienie o wyniku postępowania
03.07.2015 13:28 AP.271.59.2015 Informacja z otwarcia ofert
02.07.2015 16:22 AP.271.59.2015 Zapytanie nr 3 i odpowiedź
30.06.2015 11:27 AP.271.59.2015 Zapytanie do SIWZ nr 2 odpowiedź
29.06.2015 13:53 AP.271.59.2015 Zapytanie do SIWZ nr 1 odpowiedź
18.06.2015 12:43 AP.271.59.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
18.06.2015 12:41 AP.271.59.2015 Ogłoszenie o zamówieniu