Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.04.2018 10:19 PR.0007.75.2018 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Śląskiego
25.04.2018 10:16 PR.0007.74.2018 Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska”
25.04.2018 10:12 PR.0007.73.2018 Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Piotra Niedurnego 50d
25.04.2018 10:11 PR.0007.72.2018 Uchwała w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania
25.04.2018 10:09 PR.0007.71.2018 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz zachodnią granicą miasta Ruda Śląska
25.04.2018 10:03 PR.0007.70.2018 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 622/XXXIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
25.04.2018 10:02 PR.0007.69.2018 Uchwała w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na rok 2019
25.04.2018 09:59 PR.0007.68.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
25.04.2018 09:57 PR.0007.67.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
25.04.2018 09:50 PR.0007.66.2018 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018