Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2015 13:53 AP.271.77.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
10.09.2015 10:38 AP.271.77.2015 Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.09.2015 11:45 AP.271.77.2015 Informacja z otwarcia ofert
02.09.2015 11:30 AP.271.77.2015 Zapytanie Nr 7 odpowiedź
31.08.2015 15:50 AP.271.77.2015 Zapytania nr 1 i 6 oraz odpowiedzi
28.08.2015 12:29 AP.271.77.2015 Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
20.08.2015 17:04 AP.271.77.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
20.08.2015 17:02 AP.271.77.2015 Ogłoszenie o zamówieniu