Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2018 15:14 PR.0007.166.2018 uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.23.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.02.2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu remontu wieży północnej kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
28.09.2018 15:13 Pr.0007.165.2018 uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Komisji ds. wyboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
28.09.2018 15:12 PR.0007.164.2018 uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Komitecie ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
28.09.2018 15:03 PR.0007.163.2018 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem będzie zespół obiektów budowlanych o charakterze gastronomiczno – usługowym
28.09.2018 15:02 PR.0007.162.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane położone w kompleksie garażowym w Rudzie Śląskiej w rejonie ul.Pokoju
28.09.2018 14:57 PR.0007.161.2018 uchwała w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”
28.09.2018 14:55 PR.0007.160.2018 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.146.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 października 2017 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
28.09.2018 14:54 PR.0007.159.2018 w sprawie opłaty od posiadania psów
28.09.2018 14:53 PR.0007.158.2018 uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
28.09.2018 14:49 PR.0007.157.2018 6.3. zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
28.09.2018 14:47 PR.0007.156.2018 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
28.09.2018 14:44 PR.0007.155.2018 uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018