Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2018 12:24 druk nr 179/18 Projekt uchwały zmianiającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
12.10.2018 12:22 druk nr 178/18 Projekt uchwały zmianiającej uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
12.10.2018 11:46 druk nr 177/18 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
12.10.2018 10:05 druk nr 176/18 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
12.10.2018 09:58 druk nr 175/18 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli sektora publicznego do Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
12.10.2018 09:48 druk nr 174/18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska
12.10.2018 09:43 druk nr 173/18 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2019
12.10.2018 09:42 druk nr 172/18 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
12.10.2018 09:38 druk nr 171/18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 95/IX/99 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr 458/LVII/94 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.04.1994 r. i nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
12.10.2018 09:33 druk nr 170/18 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu