Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.11.2015 15:46 AP.271.90.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
21.10.2015 10:38 AP.271.90.2015 Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.10.2015 13:45 AP.271.90.2015 Informacje z otwarcia ofert
02.10.2015 08:48 AP.271.90.2015 Zapytanie do SIWZ nr 4 odpowiedzi
01.10.2015 10:55 AP.271.90.2015 Zapytanie do SIWZ nr 3 odpowiedź
29.09.2015 11:14 AP.271.90.2015 Zapytanie do SIWZ nr 1 i 2 odpowiedzi
23.09.2015 14:54 AP.271.90.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
23.09.2015 14:51 AP.271.90.2015 Ogłoszenie o zamówieniu