Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2015 15:29 AP.271.92.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
13.11.2015 13:48 AP.271.92.2015 Zawiadomienie o wyniku postępowania
03.11.2015 14:12 AP.271.92.2015 Informacja z otwarcia ofert
23.10.2015 14:07 AP.271.92.2015 Zapytanie do SIWZ nr 3 odpowiedź
23.10.2015 09:36 AP.271.92.2015 Zapytanie do SIWZ nr 1 i 2 odpowiedzi
23.10.2015 09:33 AP.271.92.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
19.10.2015 10:24 AP.271.92.2015 Zmiana treści SIWZ - wzoru umowy
16.10.2015 10:46 AP.271.92.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
16.10.2015 10:42 AP.271.92.2015 Ogłoszenie o zamówieniu